zpět na výpis    domů » excel » Deklarace proměnných a konstant ve VBA

Deklarace proměnných a konstant ve VBA

Publikováno: 5.6.2017

Deklarace proměnných a konstant ve VBA

Proměnná je pojmenované uložiště v paměti počítače, jejíž obsah se může v průběhu vykonávání procedury měnit. Na proměnnou se odkazuje pomocí jejího názvu.

Nastavení proměnných v Editoru VBA

Proměnné se vytvářejí jejich deklarací. Doporučuje se explicitní deklarace na začátku procedury.

Editor VBA pro psaní kódu vyvoláte stisknutím kláves ALT + F11.

Explicitní deklaraci proměnných můžete zautomatizovat nastavením v nabídce Tools/Options, kde na kartě Editor zaškrnete dvoupolohový přepínač Require Variable Declaration. Tímto nastavením zabráníte použití nedeklarované proměnné v těle procedury. Na začátku okna pro psaní kódu je automaticky vložen příkaz Option Explicit. Výhody tohoto nastavení jsou přehlednost a prevence před překlepy v názvech proměnných.

Datový typ

Uvedením datového typu je definován obsah proměnné. Datovým typem může být celé číslo, desetinné číslo, textový řetězec, logická hodnota apod.

Základní datové typy
Datový typMísto v pamětiRozsahPoznámka
Byte1 byte0 - 255celé číslo
Boolen2 bytyTrue/Falselogická hodnota
Integer2 byty-32 768 - 32 767celé číslo
Long4 byty-2 147 483 648 - 2 147 483 647celé číslo
Currency8 bytů±922 337 203 685 477,58 měna
String10 bytů + délka řetězce0 - cca 2 bilionytextový řetězec
VariantrůznéDatový typ, který není třeba definovatcokoliv

Pokud není uveden datový typ při deklaraci proměnné je automaticky definován jako Variant. Z důvodu efektivity vykonávání procedury je lepší datový typ definovat.

Deklarace proměnné

Deklarace proměnné se provádí příkazem Dim na začátku procedury. Za názvem proměnné se definuje datový typ.

Option Explicit

Sub deklaracePromenne()

Dim ⟨název proměnné⟩ As ⟨datový typ⟩

End Sub

Příklad na deklaraci proměnných

Následující procedura sečte dvě číselné hodnoty a vypíše na obrazovku výsledek.

Option Explicit

Sub deklaracePromennych()

deklarace proměnných
Dim cislo1 As Long
Dim cislo2 As Long
Dim vysledek As Long

do proměnných CISLO1 a CISLO2 načte procedura hodnoty z buněk A1 a A2
cislo1 = Cells(1, 1).Value
cislo2 = Cells(1, 2).Value

součet hodnot v proměnných je vložen do proměnné VYSLEDEK
vysledek = cislo1 + cislo2

výpis proměnné VYSLEDEK v dialogovém okně
MsgBox vysledek

End Sub

Deklarace konstanty

Opakem proměnné je konstanta. Konstanta je hodnota, které se v průběhu výkonu procedury nemění.

Option Explicit

Sub konstanta()

Const ⟨název konstanty⟩ As ⟨datový typ⟩ = ⟨hodnota⟩

End Sub

Chcete vědět o každém novém článku? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Použité zdroje a literatura
  • BENÁČANOVÁ H.: Tvorba aplikací v Microsoft Office Excel 2. část. Možnosti VBA. Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica 2009, Praha. První vydání, 126 stran. ISBN 978-80-245-1602-8
  • Nápověda k aplikaci MS Excel
Nahoru