zpět na výpis    domů » excel » VBA: deklarace proměnných a konstant

VBA: deklarace proměnných a konstant

Publikováno: 5.6.2017

VBA: deklarace proměnných a konstant

Proměnná je pojmenované uložiště v paměti počítače, jejíž obsah se může v průběhu vykonávání procedury měnit. Na proměnnou se odkazuje pomocí jejího názvu.

Nastavení proměnných v Editoru VBA

Proměnné se vytvářejí jejich deklarací. Doporučuje se explicitní deklarace na začátku procedury.

TIP: Editor VBA pro psaní kódu vyvoláte stisknutím kláves ALT + F11.

Explicitní deklaraci proměnných můžete zautomatizovat nastavením v nabídce Tools/Options, kde na kartě Editor zašktrnete dvoupolohový přepínač Require Variable Declaration. Tímto nastavením zabráníte použití nedeklarované proměnné v těle procedury. Na začátku okna pro psaní kódu je automaticky vložen příkaz Option Explicit. Výhody tohoto nastavení jsou přehlednost a prevence před překlepy v názvech proměnných.

Datový typ proměnné

Uvedením datového typu je definován obsah proměnné. Datovým typem může být celé číslo (Integer), desetinné číslo (Real), textový řetězec (String), logická hodnota (Boolean) apod.

Základní datové typy
Datový typMísto v pamětiRozsahPoznámka
Byte1 byte0 - 255celé číslo
Boolen2 bytyTrue/Falselogická hodnota
Integer2 byty-32 768 - 32 767celé číslo
Long4 byty-2 147 483 648 - 2 147 483 647celé číslo
Currency8 bytů±922 337 203 685 477,58 měna
String10 bytů + délka řetězce0 - cca 2 bilionytextový řetězec
VariantrůznéDatový typ, který není třeba definovatcokoliv

Pokud není uveden datový typ při deklaraci proměnné je automaticky definován jako Variant. Z důvodu efektivity vykonávání procedury je lepší datový typ definovat.

Deklarace proměnné

Deklarace proměnné se provádí příkazem Dim na začátku procedury. Za názvem proměnné se definuje datový typ (String, Integer, Boolean apod.).

Option Explicit

Sub deklaracePromenne()

Dim název proměnné As datový typ

End Sub

Deklarace proměnných v praxi

Následující procedura sečte dvě číselné hodnoty a vypíše na obrazovku výsledek.

Option Explicit

Sub deklaracePromennych()

deklarace proměnných
Dim cislo1 As Long
Dim cislo2 As Long
Dim vysledek As Long

do proměnných CISLO1 a CISLO2 načte procedura hodnoty z buněk A1 a A2
cislo1 = Cells(1, 1).Value
cislo2 = Cells(1, 2).Value

součet hodnot v proměnných je vložen do proměnné VYSLEDEK
vysledek = cislo1 + cislo2

výpis proměnné VYSLEDEK v dialogovém okně
MsgBox vysledek

End Sub

Deklarace konstanty

Opakem proměnné je konstanta. Konstanta je hodnota, která se v průběhu výkonu procedury nemění. Deklaruje se pomocí příkazu Const na začátku procedury.

Option Explicit

Sub konstanta()

Const název konstanty As datový typ = hodnota

End Sub

Líbí se vám článek a chcete vědět o každém dalším? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Použité zdroje a literatura
  • BENÁČANOVÁ H.: Tvorba aplikací v Microsoft Office Excel 2. část. Možnosti VBA. Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica 2009, Praha. První vydání, 126 stran. ISBN 978-80-245-1602-8
  • Nápověda k aplikaci MS Excel
Nahoru