zpět na výpis    domů » finance » Vklady na termínovaném účtu

Vklady na termínovaném účtu

Publikováno: 1.11.2017

Vklady na termínovaném účtu

Terminovaný účet je vkladový účet znějící na částku stanovenou na počátku vkladu, která se do doby splatnosti nemění. Vzhledem k tomu, že nemůže klient banky s vkladem disponovat je úročen vyšší úrokovou mírou než spořící účty.

Termínované účty jsou vedeny v Kč nebo v cizí měně (např. USD, EUR, GBP apod.) a neslouží pro platební styk.

Termínované vklady nebo termínovaná depozita jsou využívány domácnostmi a podnikovým sektorem k uložení dočasně volné likvidity s cílem dosáhnout zhodnocení prostředků a s relativně nízkým rizikem. Termínované vklady jsou ze zákona (č. 21/1992 Sb. o bankách) povinně pojištěny.

Firmy běžně využívají termínované účty ke zhodnocení volných prostředků, které později využívají například k úhradě daní, k výplatě dividend apod.

Druhy termínovaných vkladů

Pevné vklady s předem stanovenou lhůtou výplaty. Lhůta výplaty může být stanovena například na 7 dní až několik měsíců. Po uplynutí lhůty dochází k výplatě vkladu a úrokového zhodnocení očištěného o srážkovou daň z příjmu. Vklad může být také sjednán jako revolvingový, kdy po uplynutí stanovené lhůty dochází k automatiké obnově vkladu za sjednaných úrokových podmínek. Úroky pak mohou být vybrány v hotovosti, převedeny na jiný účet nebo kapitalizovány (úroky ponechány na další úročení).

Vklady s výpovědní lhůtou jsou bankou uvolněny po oznámení o ukončení klientem a uplynutím výpovědní lhůty.

Úročení termínovaných vkladů

Termínované vklady jsou standardně úročeny fixní úrokovou mírou, která se do doby splatnosti vkladu nemění.

Další variantou je úročení variabilní úrokovou míru, která je navázána například na mezibankovní úrokovou sazbu PRIBID + pevně stanovená riziková přirážka.

Úrokové sazby bývají navíc odstupňovány dle objemu uložených prostředků.

Matematika termínovaných vkladů

Pro výpočet zhodnocení vkladu na termínovaném účtu se používá jednoduché a složené úročení a jejich kombinace.

Jednoduché úročení
Vzorec pro jednoduché úročení

Složené úročení
Vzorec pro složené úročení

Kombinace úročení
Vzorec pro smíšené úročení

PV ... současná hodnota kapitálu
FV ... budoucí hodnota kapitálu
i ... úroková sazba
n ... doba splatnosti (pro jednoduché úročení n = t/360)
m ... počet úrokových období za 1 rok
l ... část úrokového období

Klíčovou úlohu při výpočtech hraje frekvence připisování úroků (formát úrokového období). Parametr m je vždy nutné upravit dle frekvence připisování úroků.

Krátkodobý termínovaný vklad

Krátkodobé termínované depozitum ve výší 500 000 Kč je uloženo na 6 měsíců při pevně stanovené úrokové míře 8 % p. a. Frekvence úročení vkladu je pololetní. Sazba srážkové daně z příjmu je 15 %.

Pro výpočet zhodnocení depozita se použije jednoduché úročení. Úrokovou sazbu je potřeba očistit o daň a přizpůsobit délce vkladu 6 měsíců.

Vliv zdanění: 0,08 · (1 - 0,15) = 0,068 → 6,8 % p. a.

FV = PV · (1 + i · n) = PV · (1 + i · t/12)
FV = 500 000 · (1 + 0,068 · 6/12)
FV = 517 000 Kč

Dlouhodobý termínovaný vklad

Dlouhodobé termínované depozitum ve výší 500 000 Kč je uloženo na 2,5 roku při pevně stanovené úrokové míře 8 % p. a. Frekvence připisování úroků je roční. Sazba srážkové daně z příjmu je 15 %.

Pro výpočet zhodnocení depozita se použije kombinace složeného a jednoduchého úročení. Úrokovou sazbu je potřeba očistit o daň a přizpůsobit délce vkladu 6 měsíců.

Vliv zdanění: 0,08 · (1 - 0,15) = 0,068 → 6,8 % p. a.

FV = PV · (1 + i)n · (1 + i · l) = PV · (1 + i)n · (1 + i · t/12)
FV = 500 000 · (1 + 0,068)2 · (1 + 0,068 · 6/12)
FV = 589 703 Kč

Zhodnocení termínového depozita

Cizoměnové termínové vklady

Banky nabízejí vedení termínového účtu v cizí měně. Pokud není budoucí devizový kurz pro zpětnou konverzi do CZK zajištěn například forwardem jsou cizoměnová depozita spojeny s kurzovým rizikem. Termínová operace se stává spekulací na budoucí devizový kurz.

Příklad
Klient očekává oslabení české koruny vůči euru. Rozhodne se proto uložit 100.000 CZK na šestiměsíční termínové depozitum v EUR. Banka prodala CZK při kurzu 25 CZK/EUR. Roční úroková míra na EUR (iEUR) je 6 %. Budoucí kurz CZK/EUR (ERt+1) není žádným způsobem zajištěn.

FV = (100.000 CZK/25 CZK/EUR) · (1 + 0,06 · 6/12)
FV = 4.000 EUR · 1,03
FV = 4.120 EUR

Úrokový výnos je po 6 měsících 120 EUR. Nyní je však důležitý devizový kurz CZK/EUR pro zpětnou konverzi. Teoreticky mohou nastat 3 situace a) kurz je stejný 25 CZK/EUR, b) oslabení koruny na 27 CZK/EUR, c) posílení koruny na 23 CZK/EUR.

a) devizový kurz je stejný 25 CZK/EUR, po zpětné konverzi do CZK klient získává 103.000 CZK, úrokový výnos 3.000 CZK

b) oslabení koruny na 27 CZK/EUR, 111.240 CZK, úrokový výnos 3.000 CZK, pohyb kurzu 8.240 CZK

c) posílení koruny na 23 CZK/EUR, 94.760 CZK, úrokový výnos 3.000 CZK, pohyb kurzu -8.240 CZK

Vliv devizového kurzu na cizoměnové depozitum v CZK
Pohyb CZKΔERt+1ERt+1Zhodnocení depozitaÚrokový výnosKurzový zisk/ztráta
stejný kurz0 CZK25103.0003.0000
oslabení CZK+2 CZK27111.2403.000+8.240
posílení CZK-2 CZK2394.7603.000-8.240

Z uvedeného příkladu vyplývá, že nezajištěná devizová pozice může být velmi riskantní. Z relativně bezrizikového termínového depozita se stává poměrně riziková operace.

Česko-anglický slovník

 • termínový vklad - fixed term deposit
 • krátkodobý vklad - short-term deposit
 • dlouhodobý vklad - long-term deposit
 • fixní úroková míra - fixed interest rate
 • variabilní úroková míra - variable interest rate
 • směnný kurz - exchange rate
 • kurzový zisk/ztráta - exchange rate profit/loss

Chcete vědět o každém novém článku? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M.: Mezinárodní finance. Management Press 2007, Praha. Třetí rozšířené a doplněné vydání, 487 stran. ISBN 978-80-7261-170-6
 • KAŠPAROVSKÁ, V.: Banky a komerční obchody. MARREAL SERVIS 2010, Kravaře. První vydání, 172 stran. ISBN 978-80-254-6779-4
 • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého. GRADA Publishing 2003, Praha. Čtvrté rozšířené vydání, 260 stran. ISBN 80-247-0473-0
 • REJNUŠ, O.: Peněžní ekonomie (Finanční trhy). Vysoké účetní technické v Brně. Fakulta podnikatelská 2008, Brno. Vydání čtvrté aktualizované, 352 stran. ISBN 978-80-214-3703-6
 • REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press 2004, Praha. Třetí vydání, 634 stran. ISBN 80-7261-031-7
Nahoru