zpět na výpis    domů » makroekonomie » Determinace produktu v dvousektorové ekonomice

Determinace produktu v dvousektorové ekonomice

Publikováno: 19.5.2017

Determinace produktu v dvousektorové ekonomice

Dvousektorový model ekonomiky je postaven na následujících předpokladech:

 • existují domácnosti (C) a firmy (I)
 • fixní cenová hladina - reálné a nominální veličiny jsou identické - krátké období
 • reálný produkt se nachází pod potenciálním produktem (Y*) - existence produkční mezery a nezaměstnanosti

Makroekonomická rovnováha na trhu zboží a služeb nastává v okamžiku, kdy je agregátní produkt ekonomiky (Y) roven plánovaným výdajům ekonomických subjektů (AD). V grafickém vyjádření (obrázek níže) nastává makroekonomická rovnováha dvousektorové ekonomiky v bodě E1, ve kterém platí rovnost Y1 a AD1. V bodě rovnováhy E1 jsou neplánované investice do zásob nulové. Vpravo od bodu rovnováhy firmy hromadí zásoby. Vlevo od bodu rovnováhy jsou neplánované investice do zásob záporné.

Makroekonomickou rovnováhouna trhu statků a služeb se více zabývá kapitola Úvod do teorie determinace produktu.

Rovnováha dvousektorové ekonomiky

Rovnováha dvousektorové ekonomiky

Y ... agregátní produkt (důchod) ekonomiky
AD ... agregátní poptávka
C ... spotřební výdaje domácností na nákup zboží a služeb
I ... plánované investiční výdaje firem
IU ... neplánované investice do zásob

Dvousektorová ekonomie

Výdajový multiplikátor dvousektorové ekonomiky

Z makroekonomické rovnováhy na trhu statků a služeb, tj. Y = AD, můžeme odvodit jednoduchý výdajový multiplikátor.

Jednoduchý výdajový multiplikátor

Dvousektorová ekonomie - odvození výdajového multiplikátoru

Rovnovážná produkce dvousektorové ekonomiky je dána součinem výdajového multiplikátoru α2 a výší autonomních výdajů A. Rovnovážná produkce je vyšší než autonomní výdaje, což je dáno právě multiplikačním efektem autonomních výdajů.

Příklad: výpočet rovnovážné produkce

Spotřební funkce ekonomiky je popsána rovnicí C = 200 + 0,75·Y. Plánované investice firem jsou 200 mld. Kč. Jaká je rovnovážná produkce?

Dvousektorová ekonomie - rovnováha na trhu statků a služeb

Výdajový multiplikátor s hodnotou 4 říká, že prvotní přírůstek (úbytek) autonomních výdajů o 1 Kč zvýší (sníží) agregátní poptávku o 4 Kč. Růst (pokles) agregátní poptavky je pak přenesen na reálný produkt ekonomiky.

V bodě tržní rovnováhy také platí rovnost soukromých úspor domácností a plánovaných investičních výdajů firem. Můžeme se o tom přesvědčit vyjádřením S = I z rovnosti důchodu a výdajů.

Dvousektorová ekonomie - rovnost úspor a investic

Při rovnovážné produkci ekonomiky 1 600 mld. Kč jsou soukromé úspory i plánované investici ve výši 200 mld. Kč.

Změna autonomních výdajů a rovnováhy ekonomiky

Změna autonomních výdajů (Ca, I) implikuje novou tržní rovnováhu na trhu statků a služeb.

ΔCa → ΔY
Dvousektorová ekonomie - multiplikátor autonomní spotřeby

ΔI → ΔY
Dvousektorová ekonomie - multiplikátor investičních výdajů

Pokračování příkladu: změna investičních výdajů

V důsledku očekávaného zvýšení spotřebitelské poptávky se firmy rozhodly investovat do nových výrobních kapacit dodatečných 100 mld. Kč. Dodatečné investiční výdaje jsou současně důchodem dodavatelů, kteří získaný důchod alokují na spotřebu a úspory. Stejně zachovají všechny další subjekty v ekonomice. Tímto způsobem se rozběhne nekonečný multiplikační řetězec druhotných výdajů v ekonomice, který tvoří nekonečnou geometrickou posloupnost.

Dvousektorová ekonomie - nová rovnováha na trhu statků a služeb

Zvýšení investičních výdajů o 100 mld. Kč zvýšilo agregátní poptávku o 400 mld. Kč a roste reálný produkt. Růst produktu zvyšuje zaměstnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva.

↑ I → ↑ AD → ↑ Y → ↓ míra nezaměstnanosti

Multiplikační efekt autonomních výdajů
CVIČENÍ

 1. Agregátní poptávka ekonomiky má následující tvar AD = Ca + c·Y + I, kde Ca = 100, c = 0,8 a I = 150 mld. Kč. Při jaké úrovni reálné produkce je trh statků a služeb v rovnováze?
 2. Je-li úroveň potenciálního produktu (Y*) rovna 1500 mld. Kč, jak velký přírůstek investičních výdajů vyplní produkční mezeru?
 1. Y = AD = 100 + 0,8·Y + 150   ⇒   Y = 1250 mld. Kč
 2. ΔY = α2 · ΔI   ⇒   (1500 - 1250) = 5 · ΔI   ⇒   ΔI = 50 mld. Kč

Líbí se vám článek a chcete vědět o každém dalším? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
 • HOLMAN, R.: Markoekonomie. Středně pokročilý kurz. C. H. Beck 2010, Praha. Druhé vydání, 424 stran. ISBN 978-80-7179-861-3
 • MACH, M.: Markoekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. MELANDRIUM 2001, Slaný. Třetí vydání, 367 stran. ISBN 80-86175-18-9
 • PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J.: Makroekonomie - cvičebnice. MELANDRIUM 2003, Slaný. Druhé vydání, 379 stran. ISBN 80-86175-23-5
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
Nahoru