zpět na výpis    domů » makroekonomie » Determinace produktu v dvousektorové ekonomice

Determinace produktu v dvousektorové ekonomice

Publikováno: 19.5.2017

Determinace produktu v dvousektorové ekonomice

Dvousektorový model ekonomiky je postaven na následujících předpokladech:

 • existují domácnosti (C) a firmy (I)
 • fixní cenová hladina - reálné a nominální veličiny jsou identické - krátké období
 • reálný produkt se nachází pod potenciálním produktem (Y*) - existence produkční mezery a nezaměstnanosti

Makroekonomická rovnováha na trhu zboží a služeb nastává, pokud je agregátní produkt ekonomiky (Y) roven plánovaným výdajům ekonomických subjektů (AD). V grafickém vyjádření (obrázek níže) nastává makroekonomická rovnováha dvousektorové ekonomiky v bodě E1, ve kterém platí rovnost Y1 a AD1. V bodě rovnováhy E1 jsou neplánované investice do zásob nulové. Vpravo od bodu rovnováhy firmy hromadí zásoby. Vlevo od bodu rovnováhy jsou neplánované investice do zásob záporné.

Makroekonomickou rovnováhou na trhu statků a služeb se více zabývá kapitola Úvod do teorie determinace produktu.

Rovnováha dvousektorové ekonomiky

Y = AD
Y = C + I → IU = 0

Y ... agregátní produkt (důchod) ekonomiky
AD ... agregátní poptávka
C ... spotřební výdaje domácností na nákup zboží a služeb
I ... plánované investiční výdaje firem
IU ... neplánované investice do zásob

Dvousektorová ekonomie

Výdajový multiplikátor dvousektorové ekonomiky

Z makroekonomické rovnováhy na trhu statků a služeb můžeme odvodit jednoduchý výdajový multiplikátor.

Jednoduchý výdajový multiplikátor

Y = AD
Y = C + I
Y = Ca + c·Y + I
Y = [1/(1 - c)] · (Ca + I)
Y = α2 · A

A ... agregátní autonomní výdaje (Ca + I)
α2 ... jednoduchý výdajový multiplikátor 1/(1 - c)

Rovnovážná produkce dvousektorové ekonomiky je dána součinem výdajového multiplikátoru a výší autonomních výdajů. Rovnovážná produkce je vyšší než autonomní výdaje, což je dáno právě multiplikačním efektem autonomních výdajů.

Výpočet rovnovážné produkce

Spotřební funkce ekonomiky je popsána rovnicí C = 200 + 0,75·Y. Plánované investice firem jsou 200 mld. Kč. Jaká je rovnovážná produkce?

Y = AD
Y = Ca + c·Y + I
Y = 200 + 0,75·Y + 200
Y0 = 4 · 400 = 1600 mld. Kč

výdajový multiplikátor α2 = 1/(1 - c) = 1/(1 - 0,75) = 4

Výdajový multiplikátor s hodnotou 4 říká, že prvotní přírůstek (úbytek) autonomních výdajů o 1 Kč zvýší (sníží) agregátní poptávku o 4 Kč. Růst (pokles) agregátní poptavky je pak přenesen na reálný produkt ekonomiky.

V bodě tržní rovnováhy platí rovnost soukromých úspor a plánovaných investičních výdajů.

Y = C + I
C + S = C + I
Ca + c·Y - Ca + s·Y = Ca + c·Y + I
-Ca + s·Y = I

Řešení
-200 + 0,25·Y = 200
-200 + 0,25·1600 = 200
200 = 200

Při rovnovážné produkci ekonomiky 1 600 mld. Kč jsou soukromé úspory i plánované investici ve výši 200 mld. Kč.

Změna autonomních výdajů a rovnováhy ekonomiky

Změna autonomních výdajů (investiční výdaje firem, spotřební výdaje domácností) implikuje novou tržní rovnováhu.

Změna autonomní spotřeby
ΔY = [1/(1 - c)] · ΔCa

Změna autonomních investic
ΔY = [1/(1 - c)] · ΔI

Nová rovnováha ekonomiky
Y1 = Y0 + ΔY

Y0 ... původní rovnováha
Y1 ... nová rovnováha

Pokračování příkladu

V důsledku očekávaného zvýšení spotřebitelské poptávky se firmy rozhodly investovat do nových výrobních kapacit dodatečných 100 mld. Kč.

Dodatečné investiční výdaje jsou současně důchodem dodavatelů, kteří získaný důchod alokují na spotřebu a úspory. Stejně zachovají všechny další subjekty v ekonomice.

Naznačeným způsobem se rozběhne nekonečný multiplikační řetězec druhotných výdajů v ekonomice, který tvoří nekonečnou geometrickou posloupnost s prvním členem posloupnosti a1 = ΔI a kvocientem q = c.

ΔY = ΔI + c·ΔI + c2·ΔI + c3·ΔI + ...
ΔY = ΔI + 0,75·ΔI + 0,752·ΔI + 0,753·ΔI + ...

ΔY = [1/(1 - c)] · ΔI = 4 · 100 = 400

Y1 = Y0 + ΔY
Y1 = 1600 + 400 = 2000 mld. Kč

Zvýšení investičních výdajů o 100 mld. Kč zvyšuje agregátní poptávku a následně celkový produkt ekonomiky o 400 mld. Kč. Růst produktu zvyšuje zaměstnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva.

↑ I → ↑ AD → ↑ Y → ↓ míra nezaměstnanosti

Multiplikační efekt autonomních výdajů
CVIČENÍ

 1. Agregátní poptávka ekonomiky má následující tvar AD = Ca + c·Y + I, kde Ca = 100, c = 0,8 a I = 150 mld. Kč. Při jaké úrovni reálné produkce je trh statků a služeb v rovnováze?
 2. Je-li úroveň potenciálního produktu (Y*) rovna 1500 mld. Kč, jak velký přírůstek investičních výdajů vyplní produkční mezeru?
 1. Y = AD = 100 + 0,8·Y + 150   ⇒   Y = 1250 mld. Kč
 2. ΔY = α2 · ΔI   ⇒   (1500 - 1250) = 5 · ΔI   ⇒   ΔI = 50 mld. Kč

Líbí se vám článek? Dejte o něm vědět lidem v diskusích a na sociálních sítích. Podpoříte tím další rozvoj tohoto webu.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
 • HOLMAN, R.: Markoekonomie. Středně pokročilý kurz. C. H. Beck 2010, Praha. Druhé vydání, 424 stran. ISBN 978-80-7179-861-3
 • MACH, M.: Markoekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. MELANDRIUM 2001, Slaný. Třetí vydání, 367 stran. ISBN 80-86175-18-9
 • PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J.: Makroekonomie - cvičebnice. MELANDRIUM 2003, Slaný. Druhé vydání, 379 stran. ISBN 80-86175-23-5
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
Nahoru