zpět na výpis    domů » makroekonomie » Model IS-LM: past likvidity

Model IS-LM: past likvidity

Publikováno: 1.12.2017

Model IS-LM: past likvidity

Past likvidity je keynesiánské pojetí křivky LM při velmi nízké úrokové míře. Jde o jednu z extrémních situací modelu IS-LM. Při velmi nízké úrokové míře ekonomické subjekty preferují držbu peněz před dluhopisy. Úroková míra je tak nízká, že ekonomické subjekty očekávají její růst a pokles tržních cen dluhopisů.

Slovy modelu IS-LM se jedná o situaci, kdy se citlivost poptávky po reálných peněžních zůstatcích na nominální úrokovou míru blíží k nekonečnu (h → ∞). Jinými slovy je citlivost spekulační poptávky po penězích nekonečně velká a všechny ekonomické subjekty spekulují na růst úrokové míry a pokles tržních cen dluhopisů.

Monetární politika

Jestliže platí, že h → ∞ je křivka LM rovnoběžná s osou x. Pokud centrální banka zvýší nabídku reálných peněžních zůstatků o Δ(M/P) například operacemi na volném trhu, ekonomické subjekty absorbují jakékoliv množství peněz. Horizontální křivka LM se posune doprava, což nezpůsobí změnu reálného produktu ani úrokové míry. Centrální banka nemůže v této situaci zvýšit reálný produkt a zaměstnanost. Monetární expanze je v pasti likvidity neúčinná.

Monetární expanze v pasti likvidity

Fiskální politika

Fiskální expanze je při horizontální křivce LM maximálně účinná. Růst vládních výdajů o ΔG zvýší reálný produkt o ΔY = Y1 - Y0. S růstem reálného produktu roste také zaměstnanost. Efekt vytěsnění investic a spotřeby je nulový, neboť nedochází k růstu úrokové míry (i0 = i1).

Fiskální expanze v pasti likvidity

Multiplikátory fiskální a monetární politiky

Multiplikátor fiskální politiky je v pasti likvidity roven jednoduchému výdajovému multiplikátoru.

Multiplikátor fiskální politiky

γ = α/(1 + αbk/h) = α/(1 + αbk/∞) = α

Multiplikátor monetární politiky je v pasti likvidity roven nule.

Multiplikátor monetární politiky

γ·(b/h) = α·(b/∞) = α·0 = 0

Chcete vědět o každém novém článku? Sledujte Finance v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
  • MACH, M.: Markoekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. MELANDRIUM 2001, Slaný. Třetí vydání, 367 stran. ISBN 80-86175-18-9
  • PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J.: Makroekonomie - cvičebnice. MELANDRIUM 2003, Slaný. Druhé vydání, 379 stran. ISBN 80-86175-23-5
  • REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press 2004, Praha. Třetí vydání, 634 stran. ISBN 80-7261-031-7
  • Wikipedia. Past na likviditu [on-line]. [cit. 2017-12-06]. Dostupné z WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Past_na_likviditu
Nahoru