zpět na výpis    domů » makroekonomie » Model IS-LM: formování rovnováhy - příklady

Model IS-LM: formování rovnováhy - příklady

Publikováno: 23.11.2017

Model IS-LM: formování rovnováhy - příklady

Makroekonomický model IS-LM je postaven na následujících předpokladech:

  • třísektorová ekonomika - existují pouze domácnosti, firmy a vládní sektor - uzavřená ekonomika
  • fixní cenová hladina - reálné a nominální veličiny jsou identické - krátké období
  • reálný produkt se nachází pod potenciálním produktem (Y*) - existence produkční mezery a cyklické nezaměstnanosti
  • peněžní zásoba je kontrolována centrální bankou
  • citlivost autonomních výdajů na úrokovou míru

Křivka IS představuje všechny rovnovážné kombinace úrokové míry a reálného produktu, při kterých je trh statků a služeb v rovnováze. Křivka LM představuje všechny kombinace úrokové míry a reálného produktu, při kterých je trh peněz v rovnováze.

Rovnováha v modelu IS-LM je dána současnou rovnováhou na trhu peněz a trhu statků a služeb. V grafickém vyjádření je rovnováha (bod E) v modelu IS-LM určena průsečíkem křivek IS a LM při daném rovnovážném reálném produktu YE a rovnovážné úrokové míře iE.

Model IS-LM

Vzorce k výpočtům najdete v předchozí kapitole Model IS-LM: formování rovnováhy.

Výpočet rovnováhy v modelu IS-LM

Agregátní poptávka je charakterizována následujícími parametry v mld. Kč: C = Ca + 0,8·YD, Ca = 300 - 10·i, I = 250 - 30·i, G = 300, TA = 80, TR = 50, t = 15 %. Poptávka po reálných peněžních zůstatcích je na trhu peněz popsána rovnicí L = 0,3·Y - 40·i a nabídka peněžních zůstatků (M/P) = 400.

Úkoly:
a) Jaká je rovnice křivky IS?
b) Jaká je rovnice křivky LM?
c) Jaký je rovnovážný reálný produkt (YE) a rovnovážná úroková míra (iE)?
d) Jak fiskální expanze v podobě dodatečných vládních výdajů o 50 mld. Kč změní rovnovážný stav?
e) Jak monetární expanze v podobě dodatečné nabídky reálných peněžních zůstatků o 47 mld. Kč změní rovnovážný stav?

Body c), d) a e) zobrazit graficky.

Ad a) rovnice křivky IS

Model IS-LM - rovnice křivky IS

Jednoduchý výdajový multiplikátor třísektorové ekonomiky je 3,125, autonomní výdaje jsou 826 mld. Kč a citlivost autonomních výdajů na úrokovou míru je 40.

Ad b) rovnice křivky LM

Model IS-LM - rovnice křivky LM

Na základě rovnic křivek IS a LM nyní můžeme přistoupit k výpočtu rovnovážného produktu a rovnovážné úrokové míry.

Ad c) YE, iE = ?

Model IS-LM - rovnovážný produkt a úroková míra

Rovnováha v modelu IS-LM

Ad d) fiskální expanze = ΔG = 50 mld. Kč

Multiplikátor fiskální politiky
Model IS-LM - fiskální multiplikátor


ΔG → ΔYE
Model IS-LM - fiskální expanze a rovnovážný produkt


ΔG → ΔiE
Model IS-LM - fiskální expanze a rovnovážná úroková míra

Fiskální expanze v modelu IS-LM

Ad e) monetární expanze = Δ(M/P) = 47 mld. Kč

Multiplikátor monetární politiky
Model IS-LM - monetární multiplikátor


Δ(M/P) → ΔYE
Model IS-LM - monetární expanze a rovnovážný produkt


Δ(M/P) → ΔiE
Model IS-LM - monetární expanze a rovnovážná úroková míra

Monetární expanze v modelu IS-LM

Líbí se vám článek a chcete vědět o každém dalším? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
  • HOLMAN, R.: Markoekonomie. Středně pokročilý kurz. C. H. Beck 2010, Praha. Druhé vydání, 424 stran. ISBN 978-80-7179-861-3
  • MACH, M.: Markoekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. MELANDRIUM 2001, Slaný. Třetí vydání, 367 stran. ISBN 80-86175-18-9
  • PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J.: Makroekonomie - cvičebnice. MELANDRIUM 2003, Slaný. Druhé vydání, 379 stran. ISBN 80-86175-23-5
  • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
Nahoru