zpět na výpis    domů » statistika » Kritéria pro volbu modelu v praxi

Kritéria pro volbu modelu v praxi

Publikováno: 13.7.2017

Kritéria pro volbu  modelu v praxi

V kapitole Odhad celkových tržeb II. v Gretl byla odhadnuta teoretická funkce celkových tržeb, která je v prostředí nedokonalé konkurence specifikována v kvadratickém tvaru. Odhad byl proveden pomocí metody nejmenších čtverců v softwaru pro ekonometrickou analýzu Gretl. V okně odhadnutého modelu jsou, vedle odhadnutých regresních parametrů a jejich testů, kritéria pro volbu nejvhodnějšího modelu z množiny přijatelných modelů.

Odhad modelu v Gretl

Vybraná kritéria pro volbu nejlepšího modelu jsou koeficient determinace (R2), korigovaný koeficient determinace (Adjusted R2), Akaikovo kritérium (AIC) a Schwarzovo kritérium (SIC). Tyto modely jsou založeny na minimalizaci reziduální složky (RSS) a penalizaci nadměrného počtu parametrů v modelu.

Výpočet kritérií dle Gretl

Přehled vzorců pro výpočet kritérií najdete v kapitole Kritéria pro volbu modelu I..

Vstupní data pro výpočty
RSS = ∑ε2 = 23 758,49
TSS = 187 922,90
k = 2
n = 16
π = 3,14159

Koeficient determinace
R2 = 1 – RSS/TSS
R2 = 1 – 23 758,49/187 922,90
R2 = 0,873573

Korigovaný koeficient determinace
Adjusted R2 = 1 – (1 - R2 )·(n – 1)/(n – k – 1)
Adjusted R2 = 1 – (1 – 0,873573)·(16 – 1)/(16 – 2 – 1)
Adjusted R2 = 0,854123

Akaikovo kritérium AIC
AIC = n·ln(RSS/n) + 2·(k + 1) + n·(1 + ln2π)
AIC = 16·ln(23 758,49/16) + 2·(2 + 1) + 16·(1 + ln2·3,14159)
AIC = 168,2557

Schwarzovo kritérium SIC
SIC = n·ln(RSS/n) + (k + 1)·ln n + n·(1 + ln2π)
SIC = 16·ln(23 758,49/16) + (2 + 1)·ln16 + 16·(1 + ln2·3,14159)
SIC = 170,5735

Chcete vědět o každém novém článku? Sledujte Finance v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Nahoru