zpět na výpis    domů » slovník » Agregátní poptávka

Agregátní poptávka

Agregátní poptávka vyjadřuje zamyšlené agregátní výdaje, které chtějí ekonomické subjekty při dané cenově hladině realizovat.

Z pohledu mikroekonomie jde o součet všech individuálních poptávek v ekonomice. Z pohledu makroekonomie je součtem spotřebních výdajů domácností, investičních výdajů firem, veřejných výdajů vlády na nákup statků a služeb a čistého exportu.

Česko-anglický slovník

  • agregátní poptávka - agregate demand
  • cenová hladina - price level
  • spotřební výdaje - consumption expenditures
  • investice - investment
  • veřejné výdaje - public expenditures
  • čistý export - net export
  • open economy - otevřená ekonomika

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru