Statistika a ekonometrie

Statistika a ekonometrie jsou disciplíny, které jsou velmi úzce provázány. Ekonometrie využívá poznatků z ekonomické teorie, které pomocí statistiky a matematiky kvantifikuje.

Ekonometrie kvantifikuje ekonomické vztahy a verifikuje statisticky průkazné odhady s ekonomickou teorií. Ekonometrické modely se používají k prognózám makroekonomických veličin hospodářské politiky, k modelování mikroekonomických poptávkových a spotřebních funkcí apod.

Výpis všech článků

Nahoru