Podnikové finance a finanční analýza podniku

Podnikové finance se zabývají způsoby financování podnikových aktiv, stanovením optimální kapitálové struktury, oceňováním podniků, finančními vztahy s vnějším okolím, hodnocením výkonnosti apod.

Základním zdrojem informací je finanční analýza podniku, která slouží ke zjištění finančního zdraví pomocí ukazatelů rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity a ukazatelů kapitálového trhu. Je základem pro výpočet tržní hodnoty podniku, identifikaci rizik, zjistění solventnosti a hodnocení úspěšnosti podnikání.

Výpis všech článků

Nahoru