zpět na výpis    domů » slovník » Korelace

Korelace

Korelace měří lineární závislost mezi veličinami. Počítá se jako poměr kovariance k součinu směrodatných odchylek sledovaných veličin. Výsledek korelace nabývá hodnot na intervalu ⟨-1; 1⟩.

Česko-anglický slovník

  • korelace - correlation
  • lineární závislost - linear dependence
  • rozptyl - variance

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru