zpět na výpis    domů » slovník » Akcie

Akcie

Akcie je majetkový cenný papír, který zakládá podíl na majetku akciové společnosti. S držbou akcií jsou spojena práva akcionáře podílet se na zisku společnosti ve formě dividend, na likvidačním zůstatku a účastnit se hlasovaní na valné hromadě.

Podle práv akcionáře se akcie člení na kmenové akcie, prioritní akcie a zaměstnanecké akcie.

Česko-anglický slovník

  • akcie - stock/share
  • akcionář - shareholder
  • valná hromada - general meeting

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru