zpět na výpis    domů » finance » Členění akcií podle vlastností a tržní ceny

Členění akcií podle vlastností a tržní ceny

Publikováno: 30.7.2018

Členění akcií podle vlastností a tržní ceny

Akcie jsou nejrizikovější a zároveň nejsledovanější třídou aktiv. Riziko je neodmyslitelnou součástí každé investice. Vyjadřuje možnost ztráty investovaných peněz. Velikost ztráty akcie je ohraničena investovanou částkou, zatímco výnos akcie je neomezený.

Akciové investice

V příspěvku se zaměřím na označení akcií, která používají analytici v investičních zprávách. S označením akcií souvisí určité vlastnosti, které je charakterizují. Zaměřím se na běžnou kategorizaci akcií podle vztahu tržní ceny akcie k vnitřní hodnotě, tržní kapitalizace, koeficientu beta a citlivosti akcií na hospodářský cyklus ekonomiky.

Kategorizaci akcií podle tržní kapitalizace a koeficientu beta ukážu na několika vybraných akciích Burzy cenných papírů Praha (BCPP) zařazených do hlavního indexu PX. Výběr akcií je čistě náhodný. Nejedná se o žádné doporučení či reklamu.

Vztah tržní ceny k vnitřní hodnotě

Fundamentální investoři tráví spoustu času stanovením vnitřních hodnot akcií, kolem kterých oscilují tržní ceny akcií na burze. Smyslem fundamentální analýzy je najít podhodnocené akcie, tj. koupit levné akcie a poté je draze prodat.

Stanovení vnitřní hodnoty akcie je velmi problematické, neboť její výpočet je citlivý na vstupní hodnoty, které jsou do určité míry subjektivní záležitostí investora. Dalo by se říci, kolik investorů, tolik vnitřních hodnot akcie.

Vnitřní hodnota akcie představuje teoretickou hodnotu akcie, kterou jí investoři přisoudí na základě očekávaného toku hotovosti (dividend) a očekávané výnosové míry.

Je-li tržní cena akcie P v čase t vyšší než její vnitřní hodnota VH v čase t, je akcie nadhodnocená. Taková akcie není vhodná k nákupu, neboť u ní lze očekávat pokles kurzu. Pokud nastane opačná situace, je akcie podhodnocená. Taková akcie je vhodná k nákupu, neboť u ní lze očekávat růst kurzu.

Tržní vs vnitřní hodnota akcie

Tržní kapitalizace

Tržní kapitalizace je ukazatelem tržní velikosti akciové společnosti na burze. Podle velikosti tržní kapitalizace pak můžeme akcie společností rozdělit do tří skupin: large cap, middle cap a small cap akcie.

Tržní kapitalizace = počet vydaných akcií do oběhu · tržní cena akcie

Large cap

Akcie společností s tržní kapitalizací vyšší než 10 mld. USD se označují jako large cap. Jedná se o zavedené společnosti se silnou značkou, které vykazují stabilní vývoj tržeb a zisků. Jde o prvotřídní společnosti, které vyplácí dividendy. Pro jejich akcie se vžil název blue chips. Z trhu BCPP do této kategorie spadá ČEZ a Erste Bank Group.

Mid cap

Akcie společností se středně velkou tržní kapitalizací od 2 do 10 mld. USD se označují jako mid cap. V Česku například Komerční banka a pojišťovna Vienna Insurance Group (VIG).

Small cap

Toto označení se používá pro akcie společností s tržní kapitalizací nižší než 2 mld. USD. Například akcie mediální společnosti CETV a Kofola.

Tržní kapitalizace akcií na BCPP

K přepočtu tržní kapitalizace z CZK do USD je použit kurz 22,100 CZK/USD České národní banky k 17.7.2018.

Tržní kapitalizace společností na BCPP (17.7.2018)
TitulPočet akciíKurz (CZK)Tržní kapitalizace (CZK)Tržní kapitalizace (USD)Kategorie
CETV251 616 84988,722 318 414 5061 009 883 009Small cap
ČEZ537 989 759570,5306 923 157 51013 887 925 679Large cap
Erste Group Bank429 800 000893,2383 897 360 00017 370 921 267Large cap
Kofola ČS22 295 000303,06 755 385 000305 673 529Small cap
Komerční banka190 049 260938,0178 266 205 8808 066 344 157Mid cap
Moneta Money Bank511 000 00077,739 704 700 0001 796 592 760Small cap
Philip Morris ČR1 913 69815 20029 088 209 6001 316 208 579Small cap
VIG128 000 000604,077 312 000 0003 498 280 543Mid cap

Koeficient beta

Koeficient beta β vyjadřuje míru kolísání tržní ceny akcie vzhledem k pohybům trhu. Trh je reprezentován akciovým burzovním indexem (například PX, DAX, S&P 500 apod.). Beta říká, o kolik procent se změní kurz akcie při jednoprocentní změně akciového indexu.

Beta akcie 1,5 znamená, že při růstu (poklesu) akciového indexu o 1 % roste (klesá) kurz akcie o 1,5 %.

Výpočet koeficientu beta je založen na poměru kovariance výnosnosti akcie a tržního indexu k rozptylu tržního indexu. Na základě vypočtených koeficientů jsou pak akcie rozděleny následujícím způsobem:

 • 0 < β < 1 - výnosnost akcie roste nebo klesá pomaleji než tržní index = defenzivní akcie
 • β = 1 - výnosnost akcie se chová stejně jako tržní index = neutrální akcie
 • β > 1 - výnosnost akcie roste nebo klesá rychleji než tržní index = agresivní akcie

Na základě historických dat (od 30.11.2012) jsou u vybraných akcií BCPP vypočteny denní bety. Většina akcií je na burze obchodována delší dobu než je dostupnost dat. Pro naše účely je to však dostačující.

Koeficienty beta na BCPP (30.11.2012 - 17.7.2018)
TitulBetaData odTyp akcie
Index PX130.11.2012
CETV0,9730.11.2012neutrální
ČEZ0,9230.11.2012defenzivní
Erste Group Bank1,6730.11.2012agresivní
Kofola ČS0,142.12.2015defenzivní
Komerční banka1,0230.11.2012neutrální
Moneta Money Bank0,466.5.2016defenzivní
Philip Morris ČR0,2330.11.2012defenzivní
VIG1,0330.11.2012neutrální

Beta trhu má vždy hodnotu 1. Hodnoty vyšší než 1 představují vyšší míru systematického rizika. Naopak hodnoty nižší než 1 představují nižší míru systematického rizika.

Citlivost na hospodářský cyklus

Hospodářský cyklus ovlivňuje výkonnost společností z různých sektorů ekonomiky rozdílným způsobem. V závislosti na hospodářském cyklu pak můžeme akcie společností rozdělit na akcie cyklické, neutrální a anticyklické.

Hospodářský cyklus představuje kolísání reálného HDP okolo svého potenciálu. Hospodářský cyklus můžeme rozdělit na 4 fáze - sedlo, expanze, vrchol a recese. Vrcholy a sedla představují body obratu cyklu. Expanze je období růstu reálného HDP. Naopak recese představuje pokles reálného HDP.

Na akciových trzích se používají sektorové klasifikace společností. Některé sektory reagují velmi citlivě na vývoj ekonomiky a jiné naopak. Účelem sektorové klasifikace, tj. zařazení akcií do jednotlivých sektorů, je informovat investory o citlivosti společností na vývoj hospodářského cyklu.

Jedna z nejznámějších klasifikací je známá pod zkratkou GICS (Global Industry Classification Standard), kterou vyvinuly společnosti S&P a MSCI. Klasifikace GICS obsahuje 11 sektorů, které jsou dále členěny na 24 odvětvových skupin, 68 odvětví a 157 pododvětví.

Cyklická odvětví

Společnosti z cyklických odvětví těží z dobré ekonomické situace, avšak v období recese jejich hospodářské výsledky klesají. Jedná se o odvětví, která vyrábějí luxusní (zbytné) statky, jejichž spotřeba je realizována především v dobrých časech - automobilové odvětví, stavebnictví, strojírenství, reklamní odvětví, cestovní ruch, bankovnictví.

Do skupiny cyklických akcií bychom z BCPP mohli zařadit například akcie mediální skupiny CETV. Společnost "žije" z tržeb z reklamy, které jsou závislé na hospodářském cyklu ekonomiky. V době hospodářského poklesu je o televizní reklamu menší zájem. Naopak v období ekonomického růstu tržby z reklamy a zisky rostou.

Neutrální odvětví

Hospodářské výsledky společností v neutrálních odvětvích se vyvíjejí víceméně bez ohledu na fázi hospodářského cyklu. Jedná se o odvětví, která produkují nezbytné statky - potraviny a léky - a statky s nízkou elasticitou poptávky - cigarety, alkohol apod.

Do skupiny neutrálních akcií bychom mohli zařadit například akcie Philips Morris a Kofoly.

Anticyklická odvětví

Kupodivu mohou existovat také společnosti, kterým se daří v době hospodářského poklesu. Takové společnosti produkují Giffenův statek = statek nouze.

Česko-anglický slovník

 • akcionář - shareholder
 • kmenová akcie - common stock/share
 • nadhodnocená akcie - overvalued stock/share
 • podhodnocená akcie - undervalued stock/share
 • tržní kapitalizace - market capitalization (market cap)
 • odhad koeficientu beta - estimation of coefficient beta
 • hospodářsky cyklus - business cycle

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
 • ČÁMSKÝ, F.: Teorie portfolia. Masarykova univerzita 2007, Brno. Druhé přepracované a rozšířené vydání, 123 stran. ISBN 978-80-210-4252-0
 • CIPRA, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing 2013, Praha. První vydání, 288 stran. ISBN 978-80-7431-079-9
 • REJNUŠ, O.: Peněžní ekonomie (Finanční trhy). Vysoké účetní technické v Brně. Fakulta podnikatelská 2008, Brno. Vydání čtvrté aktualizované, 352 stran. ISBN 978-80-214-3703-6
 • REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press 2004, Praha. Třetí vydání, 634 stran. ISBN 80-7261-031-7
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
 • SHARPE, W.F., ALEXANDER , G.J.: Investice. VICTORIA PUBLISHING 1994, Praha. Čtvrté vydání, 810 stran. ISBN 80-85605-47-3
 • Burza cenných papírů Praha. Akcie [on-line] [cit. 2018-07-18]. Dostupné z WWW: https://www.pse.cz/udaje-o-trhu/akcie/prime-market/
 • Česká národní banka. Kurzy devizového trhu [on-line] [cit. 2018-07-18]. Dostupné z WWW: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp
 • MSCI. The Global Industry Classification Standard (GICS) [on-line] [cit. 2018-07-28]. Dostupné z WWW: https://www.msci.com/gics
 • XTB online trading. Tržní kapitalizace [on-line] [cit. 2018-07-18]. Dostupné z WWW: https://www.xtb.com/cz/trzni-kapitalizace-kb
Nahoru