zpět na výpis    domů » slovník » Model dvousektorove ekonomiky

Model dvousektorove ekonomiky

Model dvousektorové ekonomiky je keynesiánský model zjednodušené ekonomiky, který popisuje mechanismus formování rovnovážného produktu na trhu statků a služeb prostřednictvím agregátní poptávky. Předpoklady modelu jsou existence produkční mezery a fixní cenová hladina.

Agregátní poptávka je souhrn zamýšlených výdajů v ekonomice, která je ve dvousektorove ekonomice tvořena spotřebními výdaji domácností a plánovanými investicemi firem. Produkt dvousektorové ekonomiky se liší od agregátní poptávky o výši neplánovaných investic. Pouze v bodě rovnováhy jsou neplánované investice do zásob nulové.

Viz článek Teorie determinace produktu v dvousektorové ekonomice.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru