zpět na výpis    domů » slovník » GICS

GICS

GICS je zkratka názvu Global Industry Classification Standard. Jedná se o sektorový klasifikační systém ekonomických činností vyvinutý ratingovou agenturou Standards & Poors (S&P) a MSCI. GICS rozděluje společnosti do 11 sektorů, 24 odvětvových skupin, 68 odvětví a 157 pododvětví. Používá se pro zařazení společností kótovaných na burze do sektorů, odvětví apod. Sektorové členění společností vyjadřuje vlastnosti akcií, které souvisí s citlivostí na vývoj hospodářského cyklu ekonomiky.

Například akciový index S&P 500 měl k 31/07/2018 následující sektorové rozložení - informační technologie (25,6 %), zdravotní péče (14,5 %), finanční sektor (14,1 %), spotřební zboží zbytné (12,7 %), průmysl (9,9 %), spotřební zboží základní potřeby (6,9 %), energetický sektor (6,2 %), utility (2,9 %), reality (2,8 %), materiály (2,6 %) a telekomunikační služby (1,9 %).

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru