zpět na výpis    domů » excel » Vlastní formát buněk v MS Excel

Vlastní formát buněk v MS Excel

Publikováno: 20.7.2017

Vlastní formát buněk v MS Excel

V nedávné době jsem řešil situaci, kdy jsem potřeboval vytvořit vlastní formát čísla. Popravdě jsem se k tomu dostal po několika letech, takže mě to celkem potrápilo. Z tohoto důvodu jsem se rozhodnul napsat tento článek, který by vám mohl pomoci vyhnout se zbytečnému tápání.

Formát buňky

Označte buňku nebo oblast buněk, kterou chcete formátovat a pravým tlačítkem myši vyvolejte nabídku, ve které zvolte Formát buněk. Následně pokračujte na záložku Číslo. Ze seznamu Druh vyberte položku Vlastní.

V nabídce vlastních formátů můžete využít některý z již předdefinovaných formátů nebo můžete vytvořit nový formát v poli Typ.

Vlastní formát buněk

Formát buňky může obsahovat až 4 části kódu oddělené středníkem. V rámci jedné masky můžete naformátovat současně kladné číslo; záporné číslo; nulu; text. V praxi se můžete setkat například s nějakým podobným zápisem:

[zelené]# ##0" Kč"_);[červené](# ##0" Kč");0" Kč"_);[modré]"n/a"_)

Speciální znaky

Ve výše uvedeném příkladu obsahuje formát masky několik zástupných znaků, které mají speciální význam. Zde je výběr několika speciálních znaků včetně příkladů:

# ... symbol čísla, který nezobrazuje přebytečné nuly ( # ##0,00 = naformátuje čísla na tisíce)
0 ... symbol čísla, který zobrazuje i nuly (0 000,00)
@ ... symbol pro text (;;;@ @ @ = text je třikrát zopakován)
* ... znak hvězdičky opakuje následující znak, dokud není zaplněna šíře buňky (#*0 = za libovolné číslo vyplní x-krát nulu)
"" ... text se píše v uvozovkách včetně mezery (# ##0" ks", # ##0" mAh")
_ ... podtržítko umožňuje mezeru o velikosti 1 znaku

V případě, že potřebujete v kódu formátu buňky zobrazit znak se speciálním symbolem je nutné před něj vložit zpětné lomítko.

Formátování barev

Pokud chcete mít různé části kódu naformátované jinou barvou je potřeba vždy na začátku položky uvést název barvy v hranatých závorkách.

[zelené]# ##0" Kč"_);[červené](# ##0" Kč");0" Kč"_);[modré]"n/a"_)

V uvedeném příkladu je kladné číslo zelené, záporné číslo červené a v závorce (běžný formát pro záporná čísla v podnikové praxi), nulová hodnota je defaultně černá a text je modrý a nahrazen zkratkou n/a (not available).

Vlastní formát buněk

Pokud by měl být text zachován, tak místo "n/a" vložte znak pro text (@).

Podmíněné formátování

Ve Formátu buňky může být buňka naformátována na základě splnění dané podmínky. Následující příklad říká, že počet kusů větší nebo roven 100 je označen zelenou barvou, počet kusů menší než 100 je označen červenou.

[zelené][>=100]# ##0" ks";[červené][<100]# ##0" ks"

Vlastní formát buněk

Chcete vědět o každém novém článku? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použitých zdrojů
Nahoru