MS Excel a základy programování VBA

Tabulkový procesor MS Excel je každodenní pracovní nástroj každého finančního/business analytika pro zpracování dat a jejich prezentaci.

Ke zpracování dat je často využíván Visual Basic for Applications (VBA). VBA je programovací jazyk, který se používá pro zautomatizování často se opakujících operací a vytvoření vlastních funkcí.

Výpis všech článků

Nahoru