Statistika a ekonometrie

Statistika a ekonometrie jsou disciplíny, které jsou velmi úzce provázány. Ekonometrie využívá poznatků z ekonomické teorie, které pomocí statistiky a matematiky kvantifikuje.

Ekonometrie kvantifikuje ekonomické vztahy a verifikuje, zda jsou statisticky průkazné odhady v souladu s ekonomickou teorií. Ekonometrické modely se používají k prognózám makroekonomických veličin hospodářské politiky, ale i k modelování mikroekonomikých poptávkových a spotřebních funkcí apod.

Výpis všech článků

Nahoru