Statistika a ekonometrie

Statistika a ekonometrie jsou disciplíny, které jsou velmi úzce provázány. Používají se k modelování kvantitativních vztahů mezi veličinami.

Ekonometrie využívá poznatků z ekonomické teorie, které pomocí statistiky a matematiky kvantifikuje. Umožňuje modelovat ekonomické vztahy, statisticky a ekonomicky verifikovat získané odhady veličin atd. Ekonometrické modely se používají k prognózám makroekonomických veličin hospodářské politiky.

Výpis všech článků

Nahoru