Statistika a ekonometrie

Statistika slouží ke zpracování a vyhodnocení empirických dat, která jsou nositely cenných informací o dějích kolem nás.

Ekonometrie využívá poznatků z ekonomické teorie, statistiky a matematiky. Umožňuje modelovat ekonomické vztahy, kvantifikovat jejich sílu a testovat významnost modelů. Ekonometrické modely se používají k prognózám budoucích hodnot na základě zvolené pravděpodobnosti.

V rámci sekce Statistika a ekonometrie jsou rozebrány možnosti, jakým způsobem lze modelovat ekonomické vztahy a testovat jejich významnost. Stěžejní metodou pro odhad modelů je metoda nejmenších čtverců.

Výpis všech článků

Nahoru