Finance a finanční investování

Investicí se obecně rozumí snížení současné spotřeby ve prospěch zvýšené spotřeby budoucí. Poskytnuté peněžní přebytky na peněžním a kapitálovém trhu se označují jako finanční investice. Je-li investice úspěšná, koupí investor v budoucnu více statků a služeb nebo prostředky reinvestuje.

Zhodnotit prostředky lze především nákupem akcií, dluhopisů a podílových fondů na kapitálovém trhu. Každá investice je však spojena s určitým rizikem, kterému je potřeba věnovat minimálně stejnou pozornost jako výnosnosti aktiva.

Část peněz lidé drží jako likvidní finanční rezervu na spořících účtech a jako méně likvidní rezervu na termínovaných účtech. Výnosy depozitních produktů však víceméně kopírují míru inflace nebo jsou jejich reálné výnosy záporné (výnosy očištěné o inflaci).

Výpis všech článků

Nahoru