Finance a finanční investování

Investicí se rozumí snížení současné spotřeby ve prospěch zvýšené spotřeby budoucí. Je-li investice úspěšná koupí investor v budoucnu více statků a služeb nebo prostředky reinvestuje. Zhodnotit prostředky lze především prostřednictvím přímé investice do akcií a dluhopisů na kapitálovém trhu nebo prostřednictvím podílových fondů. Každá investice je však spojena s určitým rizikem, kterému je potřeba věnovat stejnou pozornost jako výnosnosti aktiva.

Výnosy spořících produktů v podobě spořících a termínovaných účtů víceméně kopírují míru inflace nebo jsou jejich reálné výnosy záporné (výnosy očištěné o inflaci). Riziko ztráty vložených prostředků z hlediska zániku banky je v tomto případě "nulové" v důsledku pojištění vkladů.

Výpis všech článků

Nahoru