Finance a finanční investování

Investici lze obecně definovat jako snížení současné spotřeby ve prospěch zvýšené spotřeby budoucí. V případě úspěšné investice si investor v budoucnu koupí více o dosažené reálné zhodnocení investice. Investici je nutné posuzovat nejen z hlediska výnosnosti, ale také z hlediska rizika.

Zvýšené budoucí spotřeby lze dosáhnout především investováním do akcií a dluhopisů na kapitálovém trhu. Výnosy spořících produktů v podobě spořících a termínovaných účtů víceméně kopírují míru inflace nebo jsou jejich reálné výnosy záporné (výnosy očištěné o inflaci).

Výpis všech článků

Nahoru