Mikroekonomie

Mikroekonomie studuje chování jednotlivých ekonomických subjektů. Vysvětluje fungování tržního mechanismu, chování spotřebitele při maximalizaci užitku, chování firmy v dokonalé a nedokonalé konkurenci, formování cen na trhu výrobních faktorů, tržní selhání a všeobecnou rovnováhu trhů.

V kurzu mikroekonomie se seznámíte se zákonitostmi ekonomie na mikroekonomické úrovni, které jsou vyčerpávajícím způsobem znázorněny graficky a demonstrovány na příkladech k procvičení.

Výpis všech článků

Nahoru