zpět na výpis    domů » excel » Logická funkce KDYŽ()

Logická funkce KDYŽ()

Publikováno: 1.4.2018

Logická funkce KDYŽ()

Funkce KDYŽ() patří mezi nejčastěji používané funkce v MS Excel. Důvodem je pravděpodobně její jednoduchost a interakce s uživatelem.

Funkce má nekonečně mnoho využití. Obecně se používá k rozdělení množiny dat na 2 a více podmnožiny na základě stanové podmínky nebo podmínek. Já osobně funkci poměrně často používám v její vnořené podobě s několika podmínkami k testování.

Základní použití funkce KDYŽ() a její vnořená verze jsou demonstrovány na testování platební morálky zákazníků obchodní společnosti.

Funkce KDYŽ()

Funkce KDYŽ() spadá do kategorie logických funkcí. Ve své základní podobě vyhodnotí podmínku jako PRAVDA, je-li podmínka splněna. V opačném případě vrací NEPRAVDA, není-li podmínka splněna.

Funkce má 3 argumenty. Prvním argumentem je podmínka funkce. Při splnění podmínky je spuštěna akce nastavená v argumentu ANO. Při jejím nesplnění se spustí akce nastavená v argumentu NE.

=KDYŽ(podmínka;[ano];[ne])

Argumenty v hranatých závorkách nejsou povinné. Ačkoliv jedna z podmínek musí být uvedena vždy.

Funkce KDYŽ() v praxi

Společnost ABC pravidelně testuje platební morálku svých zákazníků. Stáří pohledávek je testováno k 31/03/2018. Počet dní po splatnosti je ve sloupci F, který je vypočten jako rozdíl mezi datem 31/03/2018 a dobou splatnosti dokladu.

K vyhodnocení testu je použita funkce KDYŽ(), která vyhodnocuje podmínku počet dní po splatnosti faktury. Jestliže je počet dní po splatnosti menší než 1 den je faktura vyhodnocena jako VE SPLATNOSTI (argument ANO). V opačném případě je faktura vyhodnocena jako PO SPLATNOSTI (argument NE).

=KDYŽ(dny po splatnosti < 1;"ve splatnosti";"po splatnosti")

Základní použití funkce KDYŽ() v MS Excel

Vnořená funkce KDYŽ() v praxi

Je fajn vědět, které pohledávky jsou po splatnosti, ale v praxi to nemusí stačit. Proto je příklad rozšířen o další podmínku. Druhá podmínka rozdělí pohledávky po splatnosti na pohledávky po splatnosti 1 - 180 dní a více než 180 dní.

Excel si s druhou podmínkou poradí vnořením funkce KDYŽ(). Jinými slovy, do původní funkce KDYŽ() vnoříme další funkci KDYŽ().

=KDYŽ(dny po splatnosti < 1;"ve splatnosti";KDYŽ(dny po splatnosti < 181;"1 - 180 dní";"více než 181 dní"))

Vnořená funkce funkce KDYŽ() v MS Excel

Struktura pohledávek po splatnosti může být rozšířena o další podmínky. Funkci KDYŽ() rozšíříme ještě o třetí a poslední podmínku. Pohledávky jsou nyní rozděleny na skupiny - ve splatnosti, 1 - 90 dní, 91 - 180 dní a více než 181 dní.

=KDYŽ(dny po splatnosti < 1;"ve splatnosti";KDYŽ(dny po splatnosti < 91;"1 - 90 dní";KDYŽ(dny po splatnosti < 181;"91 - 180 dní;"více než 181 dní"))

Vnořená funkce KDYŽ() v MS Excel

Kontingenční tabulka

Pro přehlednost získaných informací doporučuji sestavit kontingenční tabulku (pivotku). Kontingenční tabulka je velmi silný nástroj, bez kterého si nedokáži práci s velkým objemem dat představit.

Kontingenční tabulku vytvoříte na kartě Vložení → v sekci Tabulky → tlačítko Kontingenční tabulka.

V první variantě jsou seskupeny doklady podle vytvořených kategorií doby po splatnosti. To znamená, že v řádcích kontingenční tabulky je vložené pole s vytvořenými kategoriemi (sloupec funkce KDYŽ) a pro hodnoty je použito pole Částka v Kč.

Vnořená funkce KDYŽ() a kontingenční tabulka v MS Excel

Ve druhém případě je kontingenční tabulka seskupena podle jednotlivých zákazníků. V řádcích je pole ID zákazníka a pole Název zákazníka, ve sloupcích je pole s vytvořenými kategoriemi (sloupec funkce KDYŽ) a jako hodnoty je použito pole Částka v Kč.

Vnořená funkce KDYŽ() a kontingenční tabulka v MS Excel

Je to rychlé, snadné a elegantní :-).

Líbí se vám článek a chcete vědět o každém dalším? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Nahoru