zpět na výpis    domů » excel » Funkce LARGE, POZVYHLEDAT a INDEX v MS Excel

Funkce LARGE, POZVYHLEDAT a INDEX v MS Excel

Publikováno: 22.7.2017

Funkce LARGE, POZVYHLEDAT a INDEX v MS Excel

Funkce LARGE je funkce, která spadá do kategorie statistických funkcí. Zatímco funkce POZVYHLEDAT a INDEX jsou funkce, které spadají do kategorie vyhledávacích funkcí.

Funkce LARGE

Funkce vrátí k-tou největší hodnotu ve vybrané oblasti dat. Funkce má 2 argumenty.

POLE … je oblast dat, ve které hledáte k-tou největší hodnotu

K … určuje kolikátou největší hodnotu hledáte

Funkce POZVYHLEDAT

Tato funkce dokáže vyhledat pozici hledané položky ve vybrané oblasti. Jinými slovy vrátí číslo řádku, ve kterém se nachází hledaná hodnota v rámci vybrané oblasti dat. Funkce má 3 argumenty.

CO … hodnota, která bude použita k vyhledávání

PROHLEDAT … oblast dat, která obsahuje hledanou hodnotu

SHODA … číslo 1, 0 nebo -1 určující, která hodnota bude vrácena (0 = přesná shoda , 1 = (≤) přibližná hodnota, -1 = (≥) přibližná hodnota)

Funkce INDEX

Funkce INDEX vrátí hodnotu buňky z požadovaného řádku a sloupce ve vybrané oblasti dat. Funkce má 3 argumenty.

POLE … určuje oblast dat, ze které chceme vrátit hodnotu buňky

ŘÁDEK … číslo řádku, ze kterého chceme vrátit hodnotu buňky

SLOUPEC … číslo sloupce, ze kterého chceme vrátit hodnotu buňky

Praktická ukázka funkcí

K dispozici máme uzavírací ceny akcie PEGAS NONWOVENS SA, která je kótována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Údaje jsou za měsíc červen 2017. Zajímá nás 3 nejvyšší kurzy za dané období včetně přiřazení doplňují informace, kdy bylo těchto kurzů dosaženo.

Funkce LARGE, POZVYHLEDAT a INDEX

Funkce LARGE s k=1 vyhledá nejvyšší hodnotu kurzu akcie ve vybrané oblasti dat. Pomocí funkce POZVYHLEDAT zjistíte číslo řádku, na kterém se nejvyšší hodnota nachází. Funkce INDEX vyhledá datum, kdy bylo dosaženo nejvyššího kurzu pomocí čísla řádku zjištěného funkcí POZVYHLEDAT. U buňky s hledaným datem nastavte formát buňky DATUM.

Analogický postup platí pro 2. a 3. nejvyšší hodnotu kurzu akci.

Chcete vědět o každém novém článku? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použitých zdrojů
Nahoru