zpět na výpis    domů » excel » Funkce SUMIF() a SUMIFS()

Funkce SUMIF() a SUMIFS()

Publikováno: 11.4.2018

Funkce SUMIF() a SUMIFS()

Funkce SUMIF() již byla představena v článku Ověření dat: vlastní filtr. Uvedená funkce vrací součet hodnot v buňkách, které splňují danou podmínku. Potřebuje-li uživatel postavit výsledky součtů na více podmínkách musí použít funkci SUMIFS().

Funkce SUMIF() a SUMIFS()

Obě funkce spadají do kategorie matematických funkcí, které vrací součet hodnot v buňkách splňující dané kritérium nebo množinu kritérií.

Funkce SUMIF() vrací součet hodnot buněk, které splňují pouze jedno kritérium.

=SUMIF(oblast; kritérium, [součet])

Funkce SUMIFS() je nadstavbou jednokriteriální funkce. Funkce vrací součet hodnot buněk, které splňují více kritérií. Lze ji však použít i pro jediné kritérium. Argumenty funkce v hranatých závorkách nejsou povinné.

=SUMIFS(oblast_součtu; oblast_kritérií1; kritérium1; [oblast_kritérií2; kritérium2]; ...)

Použití funkce SUMIF() v praxi

Následující obrázek barevně naznačuje parametry funkce SUMIF(). Modrá barva představuje oblast buněk, která vstupuje do vyhodnocení podmínky. Zelená barva představuje podmínku, na základě které jsou sečteny hodnoty buněk. Červená barva přestavuje oblast buněk, ve které jsou sčítány hodnoty. Konkrétně funkce SUMIF() vrací součet hodnot buněk s položkou Diesel (9.467 Kč).

Použití funkcí SUMIF() a SUMIFS() v MS Excel

Použití funkce SUMIFS() v praxi

Na obrázku níže je barevně naznačen součet hodnot, který je založen na vyhodnocení 2 podmínek. Funkce SUMIFS() sečte hodnoty, je-li je splněna podmínka produkt Diesel a současně je nákup realizován v SK (3.341 Kč).

Použití funkcí SUMIF() a SUMIFS() v MS Excel

V posledním případě je součet založen na vyhodnocení 3 podmínek. Třetí podmínkou je, že nákup produktu Diesel na Slovensku byl, po přepočtu do Kč, vyšší než 1.200 Kč (2.534 Kč).

Použití funkcí SUMIF() a SUMIFS() v MS Excel

Líbí se vám článek a chcete vědět o každém dalším? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Nahoru