zpět na výpis    domů » excel » Proměnné a datové typy ve VBA

Proměnné a datové typy ve VBA

Publikováno: 5.6.2017

Proměnné a datové typy ve VBA

Proměnné a konstanty jsou pojmenovaná místa v paměti počítače, na které se odkazujeme pomocí jejich názvů. Jejich smyslem je uchovávat hodnoty, zpřehlednit kód a opakovaně se k nim v průběhu procedury vracet.

Deklarace proměnné

Deklarace proměnné se provádí příkazem Dim na začátku procedury. Za název se zapisuje klauzule As a definuje datový typ (String, Integer, Boolean apod.).

Option Explicit

Sub deklaracePromenne()

Dim název proměnné As datový typ

End Sub

Základní datové typy

Uvedením datového typu ihned na začátku procedury definujeme charakter proměnné. Následující tabulka obsahuje přehled vybraných datových typů

Základní datové typy
Datový typMísto v pamětiRozsahPoznámka
Byte1 byte0 - 255celé číslo
Boolen2 bytyTrue/Falselogická hodnota
Integer2 byty-32 768 - +32 767celé číslo
Long4 byty-2 147 483 648 - +2 147 483 647celé číslo
Double8 bytů±1,79769313486232D308desetinné číslo
Date8 bytů1.1.100 - 31.12.9999datum, čas
Currency8 bytů±922 337 203 685 477,58 měna
String10 bytů + délka řetězce0 - cca 2 bilionytextový řetězec
VariantrůznéDatový typ, který není třeba definovatcokoliv

Pokud není uveden datový typ při deklaraci proměnné je automaticky definován jako Variant.

Nastavení proměnných v Editoru VBA

Pro přehlednost kódu a prevenci před překlepy v názvech proměnných doporučuji používat příkaz Option Explicit. Tím zabráníte použití nedeklarované proměnné v těle procedury.

Editor VBA pro psaní kódu vyvoláte kombinací kláves Alt + F11 nebo na kartě Vývojář tlačítkem Visual Basic.

Explicitní deklaraci proměnných můžete zautomatizovat nastavením v nabídce Tools/Options, kde na kartě Editor zašktrnete dvoupolohový přepínač Require Variable Declaration.

Deklarace proměnných v praxi

Následující procedura sečte dvě čísla a vypíše výsledek na obrazovku v dialogovém boxu pomocí příkazu Msgbox

Option Explicit

Sub deklaracePromennych()

deklarace proměnných
Dim cislo1 As Long
Dim cislo2 As Long
Dim vysledek As Long

do proměnných CISLO1 a CISLO2 načteme hodnoty z buněk A1 a A2
cislo1 = Cells(1, 1).Value
cislo2 = Cells(1, 2).Value

součet hodnot v proměnných je vložen do proměnné VYSLEDEK
vysledek = cislo1 + cislo2

výpis proměnné VYSLEDEK v dialogovém okně
MsgBox vysledek

End Sub

Deklarace konstanty

Opakem proměnné je konstanta. Konstanta je hodnota, která se v průběhu výkonu procedury nemění. Deklaruje se pomocí příkazu Const na začátku procedury a přiřadí se jí konkrétní hodnota.

Option Explicit

Sub konstanta()

Const název konstanty As datový typ = hodnota

End Sub

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru