zpět na výpis    domů » excel » Funkce PLATBA.ZÁKLAD() a PLATBA.ÚROK()

Funkce PLATBA.ZÁKLAD() a PLATBA.ÚROK()

Publikováno: 14.9.2019

Funkce PLATBA.ZÁKLAD() a PLATBA.ÚROK()

Kapitola navazuje na funkci PLATBA(), která vrací anuitní splátku úvěru. Zájemce o hypotéku by také mohlo zajímat jaká je struktura jednotlivých anuitních splátek, tj. jak velká část splátky připadá na umoření dluhu a kolik zaplatí v podobě úroků bance.

Pro tento účel sestavíme splátkový kalendář, který bude obsahovat rozpis plateb, rozpad anuitních splátek na úmor a úrok, a zůstatek dluhu.

Funkce PLATBA.ZÁKLAD()

Funkce vrací část anuitní splátky, která představuje umoření dluhu. Funkci najdete v kategorii finančních funkcí

=PLATBA.ZÁKLAD(sazba; za; pper; souč_hod; [bud_hod]; typ)

Do parametru Sazba se vkládá úroková sazba, kterou se úročí úvěr. Do parametru Za se zapisuje pořadové číslo splátky, pro kterou chceme spočítat úmor, Pper představuje celkový počet splátek a Souč_hod sumu vypůjčených peněz.

V anglické verzi Excelu najdete funkci pod názvem PPMT(rate; per; nper; pv;[fv]; [type]).

Funkce PLATBA.ÚROK()

Funkce vrací úrokovou část anuitní splátky, tj. odměnu pro stranu (investora) poskytující peníze. Syntaxe funkce je identická jako v předchozím případě

=PLATBA.ÚROK(sazba; za; pper; souč_hod; [bud_hod]; typ)

Anglický ekvivalent funkce je IMPT(rate; per; nper; pv;[fv]; [type]).

Splátkový kalendář

V následující praktické ukázce budeme vycházet z úvěru s parametry: vypůjčená částka 3.915.000 Kč, doba splatnosti 30 let, roční úroková sazba 3,09 %. Pomocí funkce PLATBA() vychází roční anuitní splátka úvěru ve výši 202.071 Kč.

Pro zvolené období hypotečního vztahu získáme úmorovou část anuitní splátky následovně

=PLATBA.ZÁKLAD(3,09 %; pořadí_splátky; 30; 3.915.000)

V praxi je lepší pracovat s odkazy na buňky, které obsahují parametry úvěru. Výpočty pak můžete snadno měnit podle aktuální situace na trhu hypoték.

Výpočet úmorové části anuitní splátky v excelu

Buňky s úrokovou sazbou, jistinou úvěru a dobou splatnosti jsou zafixovány pomocí $. Parametry jsou fixní pro jakoukoliv z 30 ročních splátek. Mění se pouze pořadí splátek.

Analogickým způsobem pak získáme úrokovou část anuitních splátek

=PLATBA.ÚROK(3,09 %; pořadí_splátky; 30; 3.915.000)

V praxi opět pracujeme s odkazy na buňky

Výpočet úrokové částky anuitní splátky v excelu

Posledním krokem je dopočet sloupce F s nesplacenou částí hypotečního úvěru. To provedeme tak, že úmor aktuálního období odečteme od nesplacené části hypotéky v předchozím období.

Splátkový kalendář hypotéky v excelu

Pokud jste všechny kroky provedli správně, vyšel vám v posledním roce nulový zůstatek.

Funkce vrací částky jako záporná čísla (sloupce C, D a E). Logika je taková, že splátka je pro příjemce úvěru negativní peněžní tok. Jestliže chcete jednotlivé částky s kladným znaménkem stačí před funkce vložit znaménko mínus.

Ze splátkového kalendáře je patrný postupný pokles úrokové části ve prospěch úmoru. Úroky se počítají z nesplacené části úvěru, proto s poklesem jistiny klesá i úroková část anuitní splátky.

Struktura anuitní splátky v čase

Problematika anuitního splácení je více rozebrána v kapitole Anuitní splátka hypotéky v sekci Finance.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru