zpět na výpis    domů » excel » Funkce ZPRAVA(), HLEDAT() a DÉLKA()

Funkce ZPRAVA(), HLEDAT() a DÉLKA()

Publikováno: 12.1.2019

Funkce ZPRAVA(), HLEDAT() a DÉLKA()

V tomto článku navazuji na textové funkce ZLEVA(), CONCATENATE() a DÉLKA(). Je to jakési pokračování textových funkcí. Ukážeme si praktickou aplikaci, kterou jsem použil tento týden v práci. Jedná se o zajímavou dovednost, kterou můžete oslnit kolegy.

Funkce ZPRAVA()

Funkce ZPRAVA() vrací zvolený počet znaků textového řetězce zprava, tj. od konce. Funkce je příbuzná s funkcí ZLEVA(), která vrací počet znaků od počátku řetězce.

Syntaxe těchto funkcí je velmi jednoduchá. Funkce mají pouze 2 argumenty, kterými jsou textový řetězec a počet znaků

=ZPRAVA(text; [znaky])

Anglický ekvivalent funkce je RIGHT(text; [num_chars]). Dále je funkce k dispozici v jazyce VBA.

Praktická aplikace funkcí

Máme k dispozici seznam zaměstnanců v excelu. Jejich jména a příjmení jsou zapsány do jednoho sloupce. Potřebujeme, aby jména a příjmení byly v samostatných sloupcích. Sice je možné jména a příjmení vypsat do nových sloupců, ale když pracujete se seznamem několika desítek či stovek zaměstnanců, je to už poměrné otravná záležitost. Jména a příjmení zaměstnanců jsou v příkladu smyšlená.

Jak získat křestní jméno

Jméno získáme použitím textových funkcí ZLEVA() a HLEDAT(). Funkce ZLEVA() vrací část textového řetězce od počátku, tj. zleva. A funkce HLEDAT() vrací pozici hledaného znaku. V tomto konkrétním případě hledáme mezeru, která odděluje jméno a příjmení.

=ZLEVA(text; HLEDAT(" ";text))

Při použití tohoto zápisu excel vrátí křestní jméno do vybrané buňky včetně mezery. Proto doporučuji funkci HLEDAT() snížit o jedničku.

=ZLEVA(text; HLEDAT(" ";text)-1)

Získané křestní jméno pomocí funkcí ZLEVA() a HLEDAT() v excelu

Jak získat příjmení

Získat text za mezerou už je podstatně složitější. K tomuto účelu přidáme funkci ZPRAVA() a funkci DÉLKA(), která vrací počet znaků textového řetězce.

Nejdříve zjistíme celkový počet znaků textu v buňce. Například Eva Nová má včetně mezery 8 znaků. Od celkového počtu znaků odečteme pozici znaku mezery (4), čímž získáme počet znaků druhého slova (4), tj. příjmení.

=DÉLKA(text) - HLEDAT(" ";text)

Počet znaků příjmení DÉLKA() a HLEDAT() v excelu

Posledním krokem je aplikace funkce ZPRAVA(), která do vybrané buňky vrátí příjmení.

=ZPRAVA(text; DÉLKA(text) - HLEDAT(" ";text))

Získané příjmení pomocí funkce ZPRAVA() v excelu

Finální produkt

Použití textových funkcí je jednoduché a patří k zajímavých dovednostem v excelu. Úprava textu je poměrně frekventované excelovské téma.

Výsledek aplikace funkcí v MS Excel

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru