zpět na výpis    domů » excel » Filtrování dat pomocí makra

Filtrování dat pomocí makra

Publikováno: 22.2.2020

Filtrování dat pomocí makra

Automatický filtr v tabulkách je velmi užitečný a běžný nástroj pro filtrování dat na základě zvolených kritérií. Smyslem filtru je zúžit množinu dat dle aktuálních požadavků pro další práci.

V příspěvku ukážu vychytávku filtrování dat v tabulce pomocí nahraného makra, které spáruji s tlačítkem umístěném v listu sešitu.

Pracovní tabulka

K dispozici máme tabulku se zákaznickými nákupy palivových a nepalivových transakcí přepočítaných do CZK ve vybrané síti čerpacích stanic v Česku, Rakousku a Slovensku. Úkolem je nahrát makra, která filtrují všechny transakce realizované ve vybraných zemích.

Anuitní splátka hypotéky v excelu

Záznam makra

Nejjednodušším způsobem je nahrát makro pomocí Záznamníku makra, který najdete na kartě Vývojář. Pokud nemáte zkušenosti s nahráváním makra, tak doporučuji článek tvorba vlastního makra. Druhou možností je napsat makro v jazyku VBA, ale to není cílem příspěvku. V každém případě vás drobné úpravy v jazyce VBA čekají.

Postup nahrání makra

Na kartě Vývojář spusťte již zmiňovaný Záznamník makra, nastavte název makra na cesko a potvrďte. Od teď se každá vykonaná operace nahrává do makra.

Označte myší záhlaví tabulky a na kartě Data v sekci Seřadit a filtrovat vyberte ikonu Filtr. Tím tabulce nastavíte automatický filtr a ve sloupci Země vyberte pouze kód CZ. Nakonec ještě doporučuji aktualizovat součty za vybranou oblast klávesou F9. Makro je nahrané a na kartě Vývojář ukončete záznam makra.

Spárování makra s tlačítkem

Pro pohodlnější práci s makrem doporučuji nahrané makro spárovat s tlačítkem. Kdykoliv kliknete na tlačítko, spustí se dané makro a nemusíte nic víc řešit.

Na kartě Vývojář v sekci Ovládací prvky klikněte na ikonu Vložit a vyberte tlačítko z ovládacích prvků formuláře. Po umístění tlačítka do listu se nabídne možnost přiřazení makra. Vyberte vytvořené makro cesko a máte spárováno s tlačítkem.

Spárování makra s tlačítkem

Nyní můžete otestovat, zda tlačítko s makrem funguje. Výsledek by měl být stejný jako na následujícím obrázku

Spárování makra s tlačítkem

Vývojové prostředí VBA

První makro máme nahrané a spárované s tlačítkem. Nyní už jen zbývá vytvořit stejná makra pro nákupy v Rakousku, na Slovensku a nakonec budeme potřebovat i makro pro zrušení výběru.

Stiskem klávesové zkratky Alt + F11 otevřete vývojové prostředí VBA, které se používá po psaní kódu VBA a na úpravu nahraného makra. Zdrojový kód našeho nahrané makra vypadá následovně

Kód makra pro filtraci Česka

Makro cesko je uvozeno příkazy Sub ... End Sub. Dalšími řádky říkáme, že vybíráme rozsah buněk se záhlavím a výběru nastavujeme automatický filtr. Tabulku chceme filtrovat podle třetího sloupce Země a kritériem je CZ. Poslední příkaz Calculate reprezentuje přepočet součtů funkce SUBTOTAL() stiskem klávesy F9.

Další makra ...

Další makra pro filtrování nákupů na Slovensku a Rakousku vytvoříte velmi jednoduše. Zkopírujte kód již nahraného makra pomocí Ctrl + C a vložte dvakrát pod původní kód pomocí Ctrl + V. Upravte názvy a kritéria podle jednotlivých zemí a smažte zbytečné volné řádky a komentáře.

Nakonec stejným způsobem vytvořte makro zrus_filtr, ve kterém pouze vymažte kritérium s kódem země.

Kód makra pro filtraci Česka

Vytvořená makra přiřaďte tlačítkům stejným způsobem jako v prvním případě. V seznamu nahraných maker nyní najdete následující makra

Spárování makra s tlačítkem

Finální produkt

Na následujícím obrázku je finální podoba tabulky se všemi tlačítky. Tabulka je velmi přehledná a maximálně pohodlná na ovládání. To se ale změní v okamžiku, kdy potřebujete filtrovat podle dalšího sloupce a kritéria. V tom případě je lepší variantou napsané makro ve VBA.

Spárování makra s tlačítkem

V dalším příspěvku ukážu, jak velmi elegantně zarovnat tlačítka.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru