zpět na výpis    domů » finance » Význam a konstrukce akciových indexů

Význam a konstrukce akciových indexů

Publikováno: 15.8.2018

Význam a konstrukce akciových indexů

Na akciových trzích existuje velké množství akciových indexů, které jsou složeny z několika preferovanych akcií nebo ze všech kótovaných akcií na trhu. Účelem indexů je zachytit průměrný vývoj kurzů akcií a vývojové tendence na akciových trzích.

V následujícím textu jsou stručně popsány metody konstrukce akciových indexů a členění indexů podle sledovaného výnosu.

Co je akciový index?

Akciový index je statistický ukazatel, který měří průměrný vývoj tržních cen akcií obchodovaných na burze a shrnuje výsledek do jednoho čísla. Vývoj akciového indexu do určité míry charakterizuje ekonomickou situaci v zemi, regionu nebo v rámci jednotlivých sektorů.

Akciová burza

Akciové indexy vyjadřují průměrnou míru výnosnosti akciového trhu. Slouží jako benchmark pro fondy kopírující složení indexu (indexové fondy a ETF) a aktivně spravované podílové fondy, které se snaží index překonat. Dále slouží jako benchmark pro investice individuálních investorů a jako podkladové aktivum investičních certifikátů (indexové certifikáty) a finančních derivátů.

Hodnota akciového indexu se vyjadřuje v bodech. Například hodnota indexu S&P 500 k 09/08/2018 byla 2.853,6 bodů (tj. -0,144% změna proti předchozímu dni).

Konstrukce akciových indexů

Konstrukce indexů jsou založeny na 2 základních metodách, kterými se stanovují váhy jednotlivých akciových titulů zahrnutých do indexu. Podle použité metody můžeme indexy členit na hodnotově vážené indexy a cenově vážené indexy.

Hodnotově váženy index

Metoda přiřazuje váhy akciím podle tržní kapitalizace i-té společnosti na celkové kapitalizaci indexu. Váha akcie v indexu závisí na tržní ceně akcie a počtu vydaných akcií v oběhu. Společnost s velkou tržní kapitalizací má v indexu vyšší váhu a naopak. Váhy jsou s určitou frekvencí přepočítávány (například na kvartální bázi).

Tržní kapitalizace je ukazatel tržní velikosti akciové společnosti kótované na burze. Vypočítá se jako součin tržní ceny akcie společnosti a množstvím akcií v oběhu.

Index S&P500

Zdroj: Yahoo Finance

Do skupiny hodnotově vážených indexů patří například americké indexy S&P 500 a Nasdaq Composite, britský FTSE 100 a český index PX.

Cenově vážený index

Určujícím faktorem pro stanovení vah v cenově váženém indexu jsou ceny akcií zahrnutých do indexu. Výpočet váhy pro danou akcii se provádí podílem i-té akcie na celkovém součtu cen akcií v indexu. Platí, že čím vyšší je cena akcie, tím větší vliv má akcie na index.

Akciový index Dow Jones Industrial Average 30

Zdroj: Yahoo Finance

Do skupiny cenově vážených indexů patří například americký index DJIA 30 (Dow Jones Industrial Average) a japonský index NIKKEI 250.

Členění indexů podle výnosu

Existuje mnoho kritérií, podle kterých lze členit akciové indexy. Zaměříme se pouze na členění indexů podle započítávaných výnosových složek akcií. Podle tohoto kritéria se rozlišují růstové a cenové indexy.

Růstový index (performance index nebo také total return index) měří všechny výnosové složky, které z akcií plynou. Tyto indexy započítávají kurzové zisky (ztráty) a vyplacené dividendy. Do skupiny těchto indexů patří například index pražské burzy PX-TR (Total Return), americký index S&P 500 Total Return Index a německý DAX Performance index.

Naopak cenový index měří pouze kurzové zisky (ztráty) akcií zahrnutých do výpočtu indexu bez dividendových plateb. Cenovými indexy jsou například český index PX, americký S&P 500 a DJIA 30.

Akciové indexy PX a PX-TR BCPP

Zdroj: Burza cenných papírů Praha

Dále mohou být indexy členěny například podle velikosti tržní kapitalizace zahrnutých společností, podle teritoriálního a sektorového zaměření indexu.

Česko-anglický slovník

  • akciová burza - stock exchange
  • srovnávací index - benchmark
  • podkladové aktivum - underlying asset
  • tržní kapitalizace - market capitalization
  • hodnotově vážený index - capitalization-weighted index
  • cenově vážený index - price-weighted index
  • cenový index - price index
  • růstový index - performance index

Líbí se vám článek a chcete vědět o každém dalším? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
Nahoru