zpět na výpis    domů » mikroekonomie » Elasticita poptávky v příkladech

Elasticita poptávky v příkladech

Publikováno: 15.12.2017

Elasticita poptávky v příkladech

Vzorce pro řešení příkladů a teorii poptávky najdete v předchozí kapitole Křivka poptávky a elasticita poptávky. Následují příklady, které se týkají:

  • Příklad 1 - cenová elasticita poptávky
  • Příklad 2 - křižová elasticita poptávky
  • Příklad 3 - cena maximalizující spotřební výdaje
  • Příklad 4 - cenová elasticita poptávky a grafické zobrazení poptávky
  • Příklad 5 - důchodová elasticita poptávky

Příklad 1

Koeficient cenové elasticity poptávky je -3, přičemž poptávané množství se zvýšilo o 30 %. O kolik procent se musela změnit cena?

Výpočet cenové elasticity poptávky

Mezi cenou a poptávaným množstvím je inverzní vztah. Proto je koeficient cenové elasticity poptávky záporný. 10% snížení ceny vyvolalo růst poptávky o 30 %. Poptávka po daném statku je elastická.

Příklad 2

Koeficient křížové elasticity poptávky je -2, přičemž poptávané množství statku X (QX) se snížilo o 20 %. O kolik procent se musela změnit cena statku Y (PY) a o jaké statky se jedná?

Výpočet křížové elasticity poptávky

20% pokles poptávky po statku X byl způsoben růstem ceny statku Y o 10 %. Statky se ve spotřebě doplňují, proto růst ceny jednoho statku způsobí pokles prodejů statku druhého. Statky jsou komplementy.

Příklad 3

Při jaké ceně jsou maximalizovány výdaje spotřebitele na koupi daného statku. Individuální poptávka spotřebitele je popsána funkcí Q = 80 - 4P?

Výdaje spotřebitele jsou maximalizovány při jednotkové cenové elasticitě poptávky. Proto je EDP rovno -1.

Výpočet ceny maximalizující výdaje spotřebitele

Výdaje spotřebitele na koupi statku jsou maximalizovány při ceně P = 10.

Příklad 4

Je dána tržní poptávka Q = 160 - 4P. Úkolem je spočítat cenovou elasticitu poptávky (EDP) pro dané ceny, identifikovat charakter poptávky a zobrazit výsledky graficky. Při jaké ceně firmy maximalizují tržby na daném trhu?

a) EDP pro P = 10?
b) EDP pro P = 20?
c) EDP pro P = 30?
d) při jaké ceně dosahuje firma maximálních tržeb?

Průsečíky poptávky s osou x a y

Průsečíky křivky poptávky s osou x a y

Ad a) P = 10

Neelastická poptávka v bodě D[160;10]

Poptávka je v bodě D[120;10] neelastická.

Ad b) P = 20

Jednotkově elastická poptávka v bodě D[80;20]

Poptávka je v bodě D[80;20] jednotkově elastická.

Ad c) P = 30

Elastická poptávka v bodě D[40;30]

Poptávka je v bodě D[40;30] elastická.

Cenová elasticita poptávky - příklad

Z uvedeného vyplývá, že se cenová elasticita poptávky v průběhu poptávkové křivky mění. Maximálních spotřebních výdajů je dosaženo při jednotkové elasticitě poptávky, tj. P·Q = 20·80 =1 600 Kč.

Ad d) maximalizace tržeb firem při P = ?

Maximalizace tržeb firem

Tržby firem (TR) jsou maximalizovány v bodě jednotkové elasticity poptávky, tj. při ceně 20. K výsledku jsme mohli dojít logickou úvahou nebo početně skrze mezní tržby firem (MR).

Příklad 5

Je dána individuální poptávka spotřebitele po statku X: QX = 50 - 3·PX + 2·PY + 0,03·I. Jaká je důchodová elasticita poptávky (EDI) a charakter daného statku při PX = 8, PY = 10, I = 1000?

Výpočet důchodové elasticity poptávky

Statek X je normální statek nezbytného charakteru, neboť růst důchodu o 1 % způsobí růst statku X o 0,4 %.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru