zpět na výpis    domů » mikroekonomie » Změna tržní rovnováhy příklady

Změna tržní rovnováhy příklady

Publikováno: 12.12.2018

Změna tržní rovnováhy příklady

Změna tržní rovnováhy představuje posun rovnováhy z bodu E0[Q0,P0] do bodu E1[Q1,P1]. Při elastických křivkách poptávky a nabídky se mění rovnovážná cena a rovnovážné množství statku.

V kapitole tržní rovnováha v příkladech je vypočtena rovnovážná cena a rovnovážné množství statku na základě lineárních funkcí poptávky a nabídky

Lineární funkce poptávky a nabídky

Při zadaných funkcích nastává tržní rovnováha při rovnovážné ceně 30 Kč a rovnovážném množství statků 40 ks. Pouze cena 30 Kč za kus čistí trh od tržních přebytků a deficitů.

Výpočet tržní rovnováhy

Pokles cen výrobních faktorů

Na trhu výrobních faktorů došlo k poklesu cen, což pozitivně ovlivňuje celkové výrobní náklady výrobců. V důsledku poklesu výrobních nákladů dochází k posunu křivky nabídky doprava dolů do polohy S1.

Při aktuální tržní ceně P = 30 jsou nyní výrobci ochotni vyrábět o 15 kusů statku více. To znamená, že poptávané množství zůstává 40 kusů, ale nabízené množství se zvýší do bodu A, tj. na 55 kusů. Na trhu tak vzniká přebytek statků a služeb, který se vyřeší snížením ceny.

Tržní přebytek při ceně 30 Kč/statek

Pro novou křivku nabídky S1 nyní odvodíme nový funkční předpis. Z původní funkce nabídky nejdříve vyjádříme Q, upravíme o ΔQ = 15 a poté zpětně vyjádříme P

Nová funkce nabídky

Nové nabízené množství statku můžeme ověřit doplněním výchozí ceny 30 Kč do nové rovnice nabídky

Nabízené množství statku při ceně 30 Kč/statek

Nyní můžeme přistoupit k výpočtu rovnovážného množství statku položením funkcí PD a PS do rovnováhy

Nové rovnovážné množství statku

Dosazením rovnovážného množství do funkcí PD a PS získáme rovnovážnou cenu, která musí být pro poptávku a nabídku stejná

Nová rovnovážná cena statku

Snížení cen výrobních faktorů posunulo křivku nabídky doprava dolů. Došlo ke zvýšení vyráběného množství statku a poklesu ceny. Rovnováha trhu se ponusula z bodu E0 do nové rovnováhy E1.

Nová rovnováha trhu

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Nahoru