zpět na výpis    domů » mikroekonomie » Změna tržní rovnováhy

Změna tržní rovnováhy

Publikováno: 24.11.2018

Změna tržní rovnováhy

V průsečíku křivek poptávky a nabídky se nachází tržní rovnováha, která implikuje rovnováhu ceny spotřebitelů a výrobců a současně rovnováhu poptávaného a nabízeného množství statku. Dojde-li ke změně faktorů, které způsobují posun křivek poptávky a nabídky, dochází ke změně tržní rovnováhy.

V následujícím textu si řekneme, o které faktory se jedná a jakým způsobem se utváří nová statická tržní rovnováha.

Změna křivky poptávky

Vliv na poptávku má nejen cena daného statku (služby), ale několik další faktorů. Se změnou ceny statku dochází pouze k posunu po křivce poptávky. Změní-li se však jiné faktory než cena statku, dochází k posunu křivky poptávky do nové polohy.

Poptávka je funkcí vlastní ceny statku X (PX), ceny substitutů a komplementů Y (PY), průměrného důchodu (I), počtu spotřebitelů na trhu (N), očekávání spotřebitelů (O) a dalších specifických faktorů (ε) nezahrnutých do modelu.

Faktory ovlivňují poptávku

Růst poptávky, tj. posun křivky poptávky doprava, může být způsoben:

 • růstem ceny substitučního statku PY
 • poklesem ceny komplementu PY
 • růstem průměrného důchodu spotřebitelů I
 • růstem počtu spotřebitelů na trhu N
 • očekávání inflace spotřebiteli v následujícím období O

Vývoj faktorů v opačném směru vede k poklesu poptávky, tj. posun poptávkové křivky doleva.

Růst poptávky

V následujícím grafu je výchozí situace v bodě E0[Q0,P0]. V důsledku rostoucích důchodů v ekonomice rostou spotřební výdaje a dochází k posunu poptávky doprava do nové polohy D1. Při původní ceně P0 převyšuje poptávane množství nabízené množství (QA - Q0). Spotřebitelé jsou ochotni zaplatit za nedostatkový statek vyšší cenu. Výrobci motivováni vyššími zisky zvyšují výrobu statku. Cena bude růst tak dlouho, dokud se nedostane do rovnovážné ceny P1, při které jsou síly poptávky a nabídky vyrovnány.

Růst poptávky

Růst poptávky zvyšuje za jinak stejných okolností cenu statku P a množství Q. Pokles poptávky by analogicky vedl k poklesu P a Q.

Změna křivky nabídky

Se změnou ceny statku (služby) dochází pouze k posunu po křivce nabídky. Změní-li se však jiné faktory než tržní cena, dochází k posunu křivky nabídky do nové polohy.

Nabídka je funkcí vlastní ceny statku X (PX), ceny výrobních substitutů Y (PY), ceny výrobních faktorů (cena práce PL, cena kapitálu PL, cena půdy PE), technologie (T), počtu výrobců v odvětví (N), očekávání výrobců (O), a jiných specifických faktorů (ε) nezahrnutých do modelu. Specifické faktory reprezentují například nepříznivé počasí na úrodu zemědělců.

Faktory ovlivňují nabídku

Růst nabídky, tj. posun křivky nabídky doprava, může být způsoben:

 • růstem ceny substitutů PY
 • poklesem cen výrobních faktorů PL, PK, PE
 • růstem počtu výrobců N
 • novou efektivní technologií T
 • očekáváním výrobců ohledně poklesu ceny statku v následujícím období O
 • příznivým počasím pro zemědělce ε

Naopak růst cen výrobních faktorů, snížení počtu výrobců v odvětví a nepříznivé počasí vede k posunu křivky nabídky doleva.

Růst nabídky

Výchozím bodem je rovnováha E0[Q0,P0]. Pokles cen výrobních faktorů posune křivku nabídky do nové polohy S1. Výrobci při ceně P0 budou chtít vyrábět množství statku QB. Na trhu je přebytek statku (QB - Q0), který výrobci neprodají, neboť spotřebitelé požadují při ceně P0 množství Q0. Výrobci si začnou konkurovat snižováním ceny. Jakmile se tržní cena dostane do P1, je nastolena rovnováha trhu.

Růst nabídky

Růst nabídky zvyšuje za jinak stejných okolností nabízené množství Q a snižuje cenu statku P. V případě poklesu nabídky klesá nabízené množství Q a roste cena P.

Současná změna poptávky a nabídky

Dosud jsme uvažovali pouze změnu jedné strany trhu, tj. poptávkové strany trhu nebo nabídkové strany trhu. Jaký vliv však bude mít změna poptávky i nabídky v rámci jednoho období na rovnovážnou cenu a rovnovážné množství statku? Výsledný efekt závisí na velikosti změn poptávky a nabídky. Stranou nyní ponecháme sklon křivek, který je závislý na elasticitě poptávky a nabídky.

V následujícím prvním případě došlo k růstu poptávky a růstu nabídky ve stejném rozsahu. Výsledným efektem je růst rovnovážného množství statku při stejné rovnovážné ceně P0.

Současný růstu poptávky a nabídky ve stejném rozsahu

V dalším případě převyšuje posun křivky poptávky posun nabídkové křivky. Výsledkem je růst rovnovážného množství statku do Q1 a růst rovnovážné ceny P1.

Posun křivky poptávky převyšuje posun křivky nabídky

V posledním případě převyšuje posun křivky nabídky posun křivky poptávky. Rovnovážné množství statku roste do Q1 a současně klesá rovnovážná cena do P1.

Posun křivky nabídky převyšuje posun křivky poptávky

Česko-anglický slovník

 • pohyb po křivce - movement along the curve
 • posun křivky poptávky - shift of the demand curve
 • růst v poptávce posune křivku poptávky doprava - an increase in demand will shift the demand curve to the right
 • nový bod rovnováhy - new equilibrium point

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
 • BEGG, D., FISCHER, S., DORNBUSCH, R., Economics. British edition. McGRAW-HILL Book Company (UK) Limited 2003, Praha. První vydání, 808 stran. ISBN 0-07-084146-2
 • BURIANOVÁ, J., ČADIL, J., KAŇKOVÁ, E., PAVELKA, T., SOUKUP, A.: Učební texty z mikroekonomie - 1. část. Česká zemědělská univerzita v Praze 2004, Praha. První vydání, 198 stran. ISBN 80-213-1210-6
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
 • STARÁ, D.: Základy ekonomických teorií. Česká zemědělská univerzita v Praze 2018, Praha. Třetí vydání, 77 stran. ISBN 978-80-213-2872-3
Nahoru