zpět na výpis    domů » mikroekonomie » Tržní rovnováha a tržní mechanismus

Tržní rovnováha a tržní mechanismus

Publikováno: 12.11.2018

Tržní rovnováha a tržní mechanismus

V předcházejícím výkladu základních tržních činitelů byly formulovány křivka poptávky a křivka nabídky. Nyní pomocí nich můžeme vysvětlit princip fungování tržního mechanismu, který eliminuje tržní nerovnováhy a směřuje neregulované trhy k rovnovážné ceně a rovnovážnému množství statků a služeb.

Tržní rovnováha

Tržní rovnováha představuje situaci, kdy jsou tržní síly poptávky a nabídky vyrovnané. Cena, za kterou chtějí spotřebitelé nakoupit a výrobci prodat, je shodná (PD = PS). Stejně tak poptávané množství statku spotřebiteli se shoduje s množstvím nabízeným výrobci (QD = QS). Je-li cena poptávky rovna ceně nabídky a současně je poptávané množství statku (služby) rovno nabízenému množství, je trh v rovnováze. Rovnováha se označuje písmenem E (Equilibrium).

Podmínka rovnováhy trhu

Tržní mechanismus

Tržní rovnováha nastává pouze krátkodobě a vzácně. Konvergenční proces směřující trhy k rovnováze zajišťuje tržní mechanismus. Ten hledá optimální ceny, při kterých jsou tržní síly poptávky a nabídky vyrovnané. Spotřebitelé a výrobci mají zájem směnit stejné (rovnovážné) množství statku za stejnou (rovnovážnou) cenu. V grafické podobě se tržní rovnováha utváří v průsečíku křivek tržní poptávky a nabídky.

Tržní rovnováha

Tržní rovnováha je v bodě E, kde se křivky poptávky a nabídky protínají. Při ceně vyšší než PE výrobci nabízejí větší množství statku než spotřebitelé poptávají. Naopak při cenně nižší než PE výrobci nabízejí menší množství statku než si spotřebitelé přejí koupit.

Přebytek na trhu

Je-li tržní cena statku P1, je cena vyšší než její rovnovážná úroveň PE. Na trhu dochází k přebytku. Výrobci při dané ceně nabízejí množství statku QS, zatímco spotřebitelé poptávají pouze množství statku QD. Nabídka při dané ceně převyšuje poptávku o množství QS - QD.

Přebytek automobilů na trhu

Chtějí-li výrobci prodat přebytečné množství statku, musí snížit cenu. Výrobci si začnou konkurovat snižováním ceny. S poklesem tržní ceny statku dochází ke snižování nabízeného množství a současně k růstu poptávaného množství. Cena bude klesat tak dlouho, dokud budou na trhu působit nerovnovážné tržní síly. Jakmile je dosaženo rovnovážné ceny PE a rovnovážné produkce QE, neexistuje na trhu tlak na pokles ceny.

Nedostatek na trhu

Je-li tržní cena statku P2, je cena pod rovnovážnou úrovní PE. Ze statku se stává nedostatkové zboží. Spotřebitelé při dané tržní ceně poptávají množství statku QD, zatímco výrobci nabízejí pouze množství QS. Poptávka při dané ceně převyšuje nabídku o množství QD - QS.

Nedostatek automobilů na trhu

Z nedostatkového zboží se stává vzácné zboží, proto jsou spotřebitelé ochotni zaplatit vyšší cenu. S růstem ceny rostou výrobcům zisky. Proto jsou motivováni vyrábět větší množství statku. S rostoucí cenou naopak klesá poptávané množství spotřebiteli. Celý proces konvergence probíhá tak dlouho, dokud není dosaženo rovnovážné ceny PE a rovnovážného množství QE, které vyčistí trh.

Matematika tržní rovnováhy

Známe-li matematické vyjádření funkcí poptávky a nabídky, můžeme odvodit vzorce pro výpočet rovnovážného množství statku (služby) a rovnovážné ceny na trhu, tj. rovnováhy trhu. Odvození si ukážeme na jednoduchých funkcích lineární poptávky a nabídky

Lineární funkce poptávky a nabídky

Rovnovážné množství statku odvodíme z rovnováhy poptávkové ceny PD a nabídkové ceny PS

Rovnovážné množství statku (služby) na trhu

Stejným způsobem odvodíme vzorec pro výpočet rovnovážné ceny statku (služby). Vyjádříme množství Q z funkcí PD a PS, které dáme do rovnováhy a dopočítáme cenu P

Rovnovážná cena statku (služby) na trhu

V praxi však stačí dosadit QE do původních funkcí PD a PS. V obou případech musí vyjít stejná cena, která je rovnovážnou cenou.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
  • BURIANOVÁ, J., ČADIL, J., KAŇKOVÁ, E., PAVELKA, T., SOUKUP, A.: Učební texty z mikroekonomie - 1. část. Česká zemědělská univerzita v Praze 2004, Praha. První vydání, 198 stran. ISBN 80-213-1210-6
  • MACÁKOVÁ, L. a kol.: Mikroekonomie. Základní kurs. MELANDRIUM 2002, Slaný. Sedmé vydání, 271 stran. ISBN 80-86175-20-0
  • MEZNÍK, I.: Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy. Akademické nakladatelství CERM 2011, Brno. První vydání, 189 stran. ISBN 978-80-7204-724-6
  • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
  • STARÁ, D.: Základy ekonomických teorií. Česká zemědělská univerzita v Praze 2018, Praha. Třetí vydání, 77 stran. ISBN 978-80-213-2872-3
Nahoru