zpět na výpis    domů » finance » Akciové indexy PX na BCPP

Akciové indexy PX na BCPP

Publikováno: 1.2.2019

Akciové indexy PX na BCPP

Burza cenných papírů Praha (BCPP) je nejvýznamnější finanční institucí v oblasti organizace trhu s cennými papíry v České republice. Obchodování na pražské burze probíhá na členském principu. To znamená, že obchody s cennými papíry probíhají pouze prostřednictvím členů burzy.

BCPP je elektronická burza, na které se obchoduje prostřednictvím prodejních a nákupních objednávek zadaných do obchodního systému.

Obchody s největšími objemy probíhají na trhu s akciemi. BCPP počítá tři akciové indexy, které se od sebe liší šířkou sledovaného portfolia a započítávanými výnosy (PX, PX-TR a PX-GLOB).

Index PX

Index PX je hlavním indexem Burzy cenných papírů Praha. Jedná se o cenový index, který zohledňuje kurzový vývoj bazických akcií. Hodnota indexu se přepočítává v reálném čase obchodování od 9:00 do 16:28.

Index PX navazuje na historicky nejstarší index pražské burzy PX 50, jehož výchozí hodnota byla v dubnu 1994 nastavena na 1.000 bodů.

Historický vývoj indexu PX

Zdroj: Burza cenných papírů Praha

Index PX dosáhl historicky nejvyšší hodnoty 1.936,1 bodů v říjnu 2007 před vypuknutím globální finanční krize. Od drastického propadu na 628,5 bodů (únor 2009) index roste průměrným ročním tempem 5,2 %.

V několika posledních letech se indexu nedařilo výrazně odrazit od počáteční tisícové hranice z roku 1994. Přesto během svojí existence index prodělal poměrně bouřlivý vývoj zejména v období kolem roku 2008. Průměrné kolísání indexu měřené směrodatnou odchylkou bylo za celé sledované období 20,7 % ročně.

Báze indexu PX

Báze indexu byla na konci ledna 2019 složena z 12 nejlikvidnějších akciových titulů, které jsou váženy tržní kapitalizací. Tržní kapitalizace jednotlivých bazických akcií je v indexu upravena o free-float faktor a redukční faktor.

Free-float faktor upravuje celkovou tržní kapitalizaci o podíl akcií přijatých k obchodování na burze. Redukční faktor redukuje tržní kapitalizaci bazických akcií tak, aby váha jednotlivých titulu nepřekročila v rozhodný den maximální váhu 20 %. Váhy indexu jsou aktualizovány kvartálně.

Aktuální hodnota indexu PX je počítána na základě následující vzorce s free-float faktorem a redukčním faktorem

Vzorec pro výpočet hodnoty indexu PX

Base Value ... výchozí hodnota indexu 1.000, AF(t) ... koeficient zřetězení, qi ... počet cenných papírů i-té bazické emise indexu uplatněný ve výpočtu indexu v čase t, pi(t) ... kurz i-té emise indexu v čase t, FFi ... free float faktor, RFi ... redukční faktor, N(t) = počet bazických emisí v indexu v čase t, Start cap. ... výchozí hodnota tržní kapitalizace = 379 786 853 620 ze dne 5.4.1994

Složení báze indexu PX k 22.1.2019

Zdroj: Burza cenných papírů Praha, vlastní výpočty

Největší váhy v indexu mají ČEZ, Erste Group Bank a Komerční banka. Trží kapitalizace těchto tří společností jsou v indexu redukovány na maximální váhu 20 %. Aktuálně ČEZ a Komerční banka maximální hranici překračují. Pokud by se tak stalo v rozhodný den pro aktualizaci vah v indexu, byly by jejich redukční faktory navýšeny.

Oborová klasifikace indexu PX

Společnosti z oboru finančních služeb májí v indexu největší zastoupení. Jejich podíl na redukované tržní kapitalizaci indexu PX činil na konci ledna 55,0 %. Z hlediska oborové klasifikace mají finanční tituly (Komerční banka, Erste Group Bank, Moneta Money Bank a VIG) největší vliv na vývoj indexu PX.

Druhým nejvýznamnějším oborem jsou utility, které reprezentuje energetická společnost ČEZ.

Obor technologií a telekomunikací zaujímá v indexu třetí největší váhu. Do této skupiny patří technologická společnost Avast a telekomunikační společnost O2.

Oborové složení indexu PX k 22.1.2019

Zdroj: Burza cenných papírů Praha, vlastní výpočty

Index PX-TR

Index PX-TR je český performance index, který kromě kurzového vývoje bazických akcií sleduje vyplacené dividendy. Vyjadřuje celkovou výnosnost (total return) akcií zařazených do báze indexu PX.

Index je počítán od března 2006 s počáteční hodnotou 1.554,6 bodů převzatou z indexu PX. Složení báze a maximální váha bazických akcií jsou stejné jako u indexu PX. Stejně tak je propočítáván v reálném čase obchodního dne.

Historický vývoj indexu PX-TR

Zdroj: Burza cenných papírů Praha

Od propadu v únoru 2009 index PX-TR rostl průměrným tempem 10,4 % ročně, přičemž průměrné kolísání indexu vyjádřeno směrodatnou odchylkou bylo 17,6 % ročně.

Index PX-GLOB

Třetím a poslednim indexem je široký index PX-GLOB. Jedná se cenový index, který sleduje kurzový vývoj všech obchodovaných akcií.

Je počítán od září 1994 s počáteční hodnotou nastavenou na 1.000 bodů. Přepočet indexu probíhá jedenkrát denně po skončení obchodního dne ze závěrečných kurzů.

Historický vývoj indexu PX-GLOB

Zdroj: Burza cenných papírů Praha

Báze indexu byla na konci ledna 2019 složena z 19 emisí. Nad rámec báze indexu PX jsou v indexu PX-GLOB zahrnuty fotovoltaická společnost E4U, EnergoAqua (utility), Photon Energy (solární energie), RMS Mezzanine (finanční služby), Tatry Mountain Resorts (cestovní ruch), TOMA (utility), VGP (reality).

Váhy jednotlivých emisí jsou redukovaný na maximální váhu 20 % k rozhodnému dni. Nejsou však upravovány o free-float jako je tomu v případě indexu PX.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
Nahoru