zpět na výpis    domů » finance » Dividenda a dividendová politika

Dividenda a dividendová politika

Publikováno: 20.10.2018

Dividenda a dividendová politika

Dividenda vyjadřuje podíl akcionáře na čistém zisku akciové společnosti. Nárok na dividendu mají akcionáři, kteří drží akcie v rozhodný den pro výplatu dividend. Přednostní právo na výplatu dividend mají majitelé prioritních akcií. Teprve pak přicházejí na řadu kmenoví akcionáři.

Dividendy představují peněžní toky, které hrají důležitou roli při oceňování akcií. Její výše a tempo růstu jsou vstupní parametry pro výpočet vnitřní hodnoty akcie na základě dividendových diskontních modelů.

Dividendová politika

Dividendová politika je kompromisem mezi zadržením čistého zisku a výplatou dividend akcionářům. Způsob rozdělení zisku závisí na několika faktorech. Mezi nejvýznamnější faktory zadržení zisku patří potřeba financovat firemní investice a snižovat zadlužení. Na druhou stranu výplata dividend zvyšuje atraktivnost akcií, roste jejich kurz a tržní kapitalizace společnosti. Dividendová politika hraje důležitou roli ve finančním managementu společnosti.

Tržní kapitalizace je ukazatel tržní velikosti akciové společnosti kótované na burze. Vypočítá se jako součin tržní ceny akcie společnosti a množstvím akcií v oběhu.

Dividendová politika může mít formu stabilní dividendy, konstantního dividendového poměru, pasivního rezidua nebo nízkých dividend s prémií na konci roku.

Dividendové akcie

Společnosti kótované na burze deklarují dividendový výplatní poměr navržený managementem, který může být navržen jako pásmo například v rozmezí 50 - 80 % čistého zisku. Skutečné rozdělení zisku je pak schvalováno na Valné hromadě akcionáři.

Základními parametry dividendové politiky jsou:

 • čistý zisk na akcii
 • dividendový výplatní poměr
 • míra zadrženého zisku
 • výše hrubé dividendy na akcii

Ve většině případech má dividenda charakter řádné dividendy, která se pravidelně opakuje. Výjimečně může být vyplacena mimořádná dividenda. Zdroje pro výplatu dividend jsou čistý zisk běžného období, zadržené zisky minulých let a další fondy tvořené ze zisku.

Zisk a dividenda na akcii

Čistý zisk společnosti (E) a dividendy (D) se vyjadřují v přepočtu na jednu akcii. Jde o ukazatel zisk na akcii (EPS) a ukazatel dividenda na akcii (DPS). Ve jmenovateli obou ukazatelů je množství kmenových akcií (q).

Zisk a dividenda na akcii

Uvedené vzorce aplikujeme na reálné finanční údaje společnosti ČEZ za rok 2017. ČEZ vykázal čistý zisk ve výši 18.959 mil. Kč, z toho 17.753,7 Kč mil. Kč vyplatil na dividendách, počet emitovaných akcií 538 mil. ks

Ukazatelé EPS a DPS ČEZu za rok 2017

Dividendový výplatní poměr

Poměrem ukazatelů DPS a EPS získáme ukazatel dividendový výplatní poměr (p), který se vyjadřuje v procentech. Říká, kolik procent zisku je určeno na výplatu dividend akcionářům

Dividendový výplatní poměr

Komplementárním ukazatelem je míra zadrženého zisku (b)

Míra zadrženého zisku

Součet obou ukazatelů musí být roven jedné. O tom se můžeme přesvědčit aplikací vzorců na finanční údaje ČEZu

Dividendový výplatní poměr a míra zadržení zisku ČEZu za rok 2017

Kapitálový a dividendový výnos

V souvislosti s investováním do akcií může investor získat 2 druhy výnosů - kapitálový výnos a dividendový výnos. Kapitálový výnos představuje zisk (ztrátu) realizovaný rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou akcie. Zatímco dividendový výnos vyjadřuje pravidelně se opakující výnos ve formě dividendy.

Jestliže získané výnosy z akcie vztáhneme k nákupní ceně akcie, získáme výnosovou míru, kterou můžeme dekomponovat na kapitálovou výnosnost (CY) a dividendovou výnosnost (DY)

Výnosová míra akcie

Dejme tomu, že investor nakoupil akcie ČEZ za 397,2 Kč (7.7.2017). Následující rok je prodal za 577,5 Kč (10.7.2018). V roce 2018 navíc získal hrubou dividendu 33 Kč na akcii. Od daní a transakčních poplatků je abstrahováno. Jakého výnosu investor dosáhnul?

Výnosnost akcií ČEZu

Zdanění dividend a kurz akcie

Aktuálně je u nás dividenda zdaňována srážkovou daní z příjmu ve výši 15 %. To znamená, že akcionář obdrží dividendu očištěnou o daň, kterou odvádí emitent akcií. V letošním roce ČEZ vyplatil hrubou dividendu 33 Kč na akcii (ze zisku 2017), tj. čistá dividenda 28,05 Kč.

Dividenda ČEZ 2018 (CZK)

Po rozhodném dni na výplatu dividend dochází na burze k technické korekci v kurzu akcie. Obchodování začíná ceteris paribus na kurzu sníženém o hrubou dividendu.

Přehled vyplacených dividend na BCPP

Následující tabulky obsahují přehled vyplacených dividend společnostmi zahrnutých do indexu PX na Burze cenných papírů Praha. Historie dividend společností ČEZ, Komerční banky, O2, Philip Morris, Erste Group Bank, Pegas a VIG přesahuje uvedené období.

Vyplácené dividendy na BCPP (CZK)
Titul2012201320142015201620172018
ČEZ45404040403333
Kofola----7,013,516,2
KB1602302303103104047
Moneta-----9,88,0
O2 C.R.*40301813162121
PM ČR92090082088092010001080

*Společnost O2 C.R. vyplácela nad rámec dividendy částky odpovídající snížení emisního ážia a základního kapitálu.

Vyplácené dividendy na BCPP (EUR)
Titul2012201320142015201620172018
Erste Bank-0,400,20-0,501,001,20
Stock--0,010,040,190,080,08
Pegas1,051,051,101,151,251,30-
VIG1,101,201,301,400,600,800,90

ČEZ letos vyplatil hrubou dividendu 33 Kč na akcii (ze zisku 2017), tj. 93,6 % ze zisku na akcii (EPS) ve výši 35,2 Kč. Z grafu je patrná klesající tendence vyplacených dividend. Důvodem byl nepříznivý vývoj ceny elektrické energie na energetické burze, na které je ziskovost ČEZu závislá.

Dividenda ČEZ (CZK)

Komerční banka v letošním roce vyplatila hrubou dividendu 47 Kč na akcii, tj. 59,5 % ze zisku na akcii ve výši 79,1 Kč.

O 2 roky dříve byla hrubá dividenda neuvěřitelných 310 Kč na akcii. Akcie Komerční banky byly v dubnu 2016 štěpeny v poměru 1:5. Proto je nutné vyplacené dividendy (pro analýzu dividend a odhad vnitřní hodnoty akcie) před touto změnou vydělit pěti. Aktuální nominální hodnota akcií je 100 Kč, zatimco před štěpením akcií byla 500 Kč.

Dividenda Komerční banky (CZK)

Rakouská pojišťovací skupina Vienna Insurance Group letos vyplatila hrubou dividendu 0,90 EUR na akcii, tj. 40,4 % ze zisku na akcii ve výši 2,23 EUR.

Dividenda VIG (EUR)

Česko-anglický slovník

 • zisk - earnings (E)
 • zadržený zisk - retained earnings
 • kmenová akcie - common stock/share
 • zisk na akcii (EPS) - earnings per share
 • dividenda - dividend (D)
 • dividendový výplatní poměr - dividend payout ratio
 • dividenda na akcii - dividend per share (DPS)
 • dividendový výnos - dividend yield (DY)

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
Nahoru