zpět na výpis    domů » finance » Význam a výpočet reálné úrokové sazby

Význam a výpočet reálné úrokové sazby

Publikováno: 27.10.2017

Význam a výpočet reálné úrokové sazby

Reálná úroková sazba je důležitý indikátor střadatele a investora, který informuje o reálném zhodnocení prostředků a změny kupní síly.

Reálná úroková sazba je rovna nominální (peněžní) úrokové sazbě očištěné o očekávanou (ex ante) nebo skutečnou (ex post) míru inflace. Vztah mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou definuje Fisherova rovnice

Fisherova rovnice

i ... nominální úroková sazba, ir ... reálná úroková sazba, Π ... sazba inflace

Nominální versus reálná úroková sazba

Pro výpočet skutečného výnosu z investice a bankovního depozita je třeba pracovat s reálnou úrokovou sazbou. Nominální úroková sazba vnáší do výpočtů zkreslení v důsledku inflace. Inflace snižuje kupní sílu peněz a zkresluje dosažené zhodnocení.

Nominální úroková sazba měří výnos v korunách na jednotku investované koruny za určité časové období (nejčastěji rok).

Reálné úrokové sazby v procentech

Naopak reálná úroková sazba měří výnosy z investovaného kapitálu ve formě statků a služeb místo peněžních jednotek. Reálná úroková sazba představuje úrok, který udává, kolik statků a služeb si reálně můžeme koupit.

Vysoké nominální úrokové sazby v ekonomice nemusejí nutně znamenat vysoké reálné úrokové výnosy či náklady. Vysoké úrokové sazby mohou být doprovázeny vysokou mírou inflace.

Vzorce pro výpočet reálné úrokové sazby

Vzorec pro výpočet reálné úrokové sazby získáme ze vzorců pro výpočet reálného zhodnocení kapitálu.

První vzorec počítá budoucí reálnou hodnotu investovaného kapitálu (FV) úročením počátečního kapitálu (PV) nominální úrokovou sazbou (i) a diskontováním mírou inflace

Reálná budoucí hodnota kapitálu

Druhým způsobem je úročení počátečního kapitálu přímo reálnou úrokovou sazbou

Reálná budoucí hodnota kapitálu

Oba uvedené vzorce vedou ke stejnému výsledku. Jejich vzájemnou úpravou získáme vzorec pro výpočet reálné úrokové sazby ir

Výpočet reálné úrokové sazby

Při nízké míře inflace lze pro odhad reálné úrokové sazby použít výše uvedenou Fisherovu rovnici, ze které vyjádříme ir.

Reální úroková sazba #1

Jaká je reálná úroková sazba, pokud banka nabízí na jednoleté depozitum roční nominální úrokovou sazbu 8 % a skutečná roční míra inflace je 3 %.

Výpočet reálné úrokové sazby

Pokud by klient banky uložil na roční termínový vklad 1 spotřební koš v hodnotě 1000 Kč, po roce by jeho reálná kupní síla vzrostla o 4,85 %. Klient by si koupil více než 1 spotřební koš, tj. 1,049 spotřebního koše (= 1049/1000).

Reální úroková sazba #2

Jaká je reálná úroková sazba, pokud banka nabízí na jednoleté depozitum roční nominální úrokovou sazbu 8 % a skutečná roční míra inflace je 10 %.

Výpočet reálné úrokové sazby

Reálná kupní síla klienta by byla po roce nižší. Mohl by si totiž koupit méně než 1 spotřební koš, tj. 0,982 spotřebního koše (= 982/1000).

Závěr

Kladná reálná úroková sazba představuje reálné zhodnocení uložených prostředků a růst kupní síly. Naopak záporná reálná úroková sazba představuje reálné znehodnocení uložených prostředků a pokles kupní síly.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

  • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého. GRADA Publishing 2003, Praha. Čtvrté rozšířené vydání, 260 stran. ISBN 80-247-0473-0
  • REJNUŠ, O.: Peněžní ekonomie (Finanční trhy). Vysoké účetní technické v Brně. Fakulta podnikatelská 2008, Brno. Vydání čtvrté aktualizované, 352 stran. ISBN 978-80-214-3703-6
  • REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press 2004, Praha. Třetí vydání, 634 stran. ISBN 80-7261-031-7
  • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
Nahoru