zpět na výpis    domů » makroekonomie » Model IS-LM: klasický případ

Model IS-LM: klasický případ

Publikováno: 9.1.2018

Model IS-LM: klasický případ

Klasický případ v modelu IS-LM představuje pohled neoklasiků a monetaristů na účinnost hospodářské politiky a křivku LM v situaci, kdy je úroková míra peněžního trhu příliš vysoká. Klasický případ je vedle pasti likvidity další extrémní situací v modelu IS-LM. Úroková míra už je tak vysoká, že nikdo neočekává její růst. Při velmi vysoké úrokové míře ekonomické subjekty preferují držbu dluhopisů před penězi. Důvodem je očekávání poklesu úrokové míry a růstu tržních cen dluhopisů.

Citlivost poptávky po reálných peněžních zůstatcích se blíží nule (h → 0). To znamená, že poptávka po penězích nereaguje na změnu úrokové míry. V této situaci je křivka LM rovnoběžná s osou y.

Fiskální politika

Jestliže platí, že h → 0 je křivka LM vertikální. Fiskální expanze posunuje křivku IS nahoru do IS1 a roste úroková míra z i0 do i1. Zatímco reálný produkt a zaměstnanost se nemění.

Fiskální expanze v klasickém případě

V klasickém pojetí ekonomiky dochází k efektu úplného vytěsnění (oboustranná šipka v grafu) firemních investic a spotřeby domácností. Fiskální politika je v klasickém případě neúčinná.

Monetární politika

Monetární expanzivní politika je v klasickém případě maximálně účinná. Růst nabídky peněžních zůstatků o Δ(M/P) vede k růstu reálného produktu o ΔY = Y1 - Y0 a zaměstnanosti a současně k poklesu úrokové míry z i0 do i1.

Monetární expanze v klasickém případě

Chcete vědět o každém novém článku? Sledujte Finance v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
  • MACH, M.: Markoekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. MELANDRIUM 2001, Slaný. Třetí vydání, 367 stran. ISBN 80-86175-18-9
  • PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J.: Makroekonomie - cvičebnice. MELANDRIUM 2003, Slaný. Druhé vydání, 379 stran. ISBN 80-86175-23-5
  • REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press 2004, Praha. Třetí vydání, 634 stran. ISBN 80-7261-031-7
  • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
Nahoru